Vil ha bedre overvåking av vann og avløp ved Oslo Lufthavn

 
Vil ha bedre overvåking av vann og avløp ved Oslo LufthavnIllustrasjonsbilde. Foto: Avinor
AKTUELLE PROSJEKTER: Avinor ønsker å effektivisere overvåking ved Avdeling Vann og Miljø på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Av Bjørn Laberg

I den forbindelse utlyser Avinor nå en såkalt «Request for Information» (RFI). Formålet med denne RFI-en er gjennom kontinuerlig overvåking av væskekvaliteter/vannkvalitet å redusere behovet for manuell prøvetaking/datainnsamling og lab-analyser.

Litt fra behovsbeskrivelsen:

• Behovet i denne anskaffelsen rettes mot utstyr til overvåking av vannkvalitet og væskestrømmer i VA-systemer, grunnvann og vassdrag. Instrumentene skal presenteres i Vann og miljø sitt styrings-, regulerings- og overvåkingssystem (SRO). Instrumentene skal kobles mot PLS og ha utgang for 4 – 20mA, gjerne også med potensialfri utgang for indikering av feil. 

• Oslo lufthavn har omtrent 85 vannmålere på området som skal leses av årlig. Målerne er i varierende grad av typen nyere og gamle (Sensus 620, SPX og Meitwin). Ved å automatisere denne prosessen gjennom fjernavlesning vil VA-drift enkelt kunne hente ut avlesning årlig, men også ved behov. Avhengig av valgt løsning kan det også være mulig å avdekke lekkasje / avvik i løpet av kortere tid.

• En hovedutfordring her blir blant annet at flere av de største vannmålere (som også genererer størst mengde) ligger i kjellere og lavere i nivå i terminalen, der det kan være vanskelig å få koblet til 4G. Basert på tidligere erfaringer kan det også vise seg vanskelig å kostnadsmessig finne en løsning som gir god kost-nytte for OSL. Noen av vannmålerne er plassert i kum/kjeller med dårlignettilgang/4G-dekning.

• Grunnvannet under OSL overvåkes gjennom et nettverk av grunnvannsbrønner. Parametere som måles inkluderer: grunnvannsnivå, feltparametere (O2, temperatur, pH, redokspotensiale og ledningsevne), avisingskjemikalier (propylenglykol og formiat), uorganiske parametere, organiske parametere, PFAS og hydrokarboner. Avinor ønsker informasjon om instrumenter med online overvåking av overnevnte parameterne.

• Utslipp av overvann fra OSL skjer via tre kulverter til bekken Sogna. Gjennom vintersesongen, som regel fra desember til april, så tas prøver med ISCO-prøvetakere. Det analyseres for glykol, formiat, KOF og alkoholpolyetoksilater på akkreditert laboratorium. Avinor ønsker informasjon om instrumenter med online overvåking av overnevnte parameterne.

• Avrenning fra flyavising på Oslo lufthavn samles opp i renner og sorteres til ulike lagringskamre i pumpestasjoner. Denne sorteringen skjer basert på antatt glykolkonsentrasjon i væsken. Vi skiller mellom A-glykol (>2% - går til gjenvinning), B-glykol (0,2%-2% - erstatning for etanol i renseprosess), og C-glykol (<0,2% - leveres som avløpsvann). Lagringskapasiteten i pumpestasjoner er begrenset, væsken pumpes derfor videre til store lagringsbassenger utendørs. Avinor ønsker å måle glykolkonsentrasjon / KOF før væsken forlater pumpestasjonene, for å sikre at riktig konsentrasjon rutes til korrekt lagringsbasseng.

Oppdragsgiver: Avinor
Kontaktperson: Lars Vegard Kjærstad
e-post: Lars.Vegard.Kjaerstad@avinor.no

Merk: Denne RFI-prosessen ikke er å anse som en del av den forestående anskaffelsesprosessen. Endelige beslutninger og valg i forhold til anskaffelsen og anskaffelsesprosessen er ikke tatt ennå. Besvarelsen på denne RFI vil derfor ikke forplikte hverken leverandør eller Avinor AS, med hensyn til en eventuell senere anskaffelse.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår