April - tøff konkursmåned for bygg og anlegg

 
April - tøff konkursmåned for bygg og anlegg
I bygg- og anleggsbransjen peker pilene fortsatt rett oppover, og det er også her vi finner de største og tyngste konkursene.

Antall konkurser blant norske AS økte med 22% i april, sammenlignet med måned i fjor. Totalt 225 selskaper gikk konkurs, og vi endte dermed med en noe svakere økning enn vi så i første kvartal.

- Ikke overraskende

April har historisk sett hatt et noe lavere konkursnivå enn januar, februar og mars, og selv om vi fremdeles ser en markant økning sammenlignet med fjoråret, ser vi også i år at antallet konkurser er lavere i april enn i de tre foregående månedene.

– Vi ser at det er større svingninger i konkurstallene nå, og med den kraftige økningen i mars er det ikke overraskende at vi ser en noe mer moderat utvikling i april, kommenterer Per Fjærestad, Country Manager i Creditsafe Norway.

– Det kan tenkes at mange av de selskapene som nå har slitt i lang tid gikk over ende i Q1, og at vi derfor muligens vil se en mer jevn og normal utvikling i tiden som kommer. Ser man på de store linjene er det likevel altfor tidlig å konkludere med noe ennå, tilføyer han.

Store ringvirkninger

Til tross for at utviklingskurven totalt sett flatet noe ut, fortsetter konkursbølgen innen bygg- og anleggsbransjen. 29 konkurser i kategorien “Oppføring av bygninger” og 27 konkurser innen “Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet” tilsvarer en økning på henholdsvis 61% og 50% sammenlignet med fjoråret.

Den bratte utviklingskurven er bekymringsverdig i seg selv, men vi ser også at det i all hovedsak er innen bygg og anlegg de store og tunge konkursene kommer. I april gikk blant annet Simple AS og Belstroj Norge AS konkurs, to selskaper med til sammen 190 ansatte som nå har mistet jobben.

Roxel Infra-konkursen størst

– Slike konkurser gir naturligvis store ringvirkninger. I tillegg til at et stort antall mennesker nå står uten jobb, påvirker det også underleverandører, underkontraktører og kunder som blir påvirket av stansede prosjekter, påpeker Fjærestad.

Den største konkursen sett i kroner og øre var Roxel Infra, en leverandør av veg- og tunnelprosjekter som rapporterte en omsetning på over 126 millioner kroner i 2021.

Også detaljhandelen så en økning godt over snittet i april. 25 konkurser tilsvarer en økning på 56%, sammenlignet med fjorårets 16.

Nedgang i nord

Troms og Finnmark var det eneste av landets elleve fylker som hadde en nedgang i antall konkurser i april. Syv konkurser gir en nedgang på 22% fra fjorårets ni.

I motsatt ende av skalaen finner vi Vestfold og Telemark med 21 konkurser. Det tilsvarer en økning på hele 110%, fra 10 konkurser i april 2022.

Også i Møre og Romsdal så vi en markant økning i april, opp 83% fra seks konkurser i fjor til elleve i år.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår