Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020

 
Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020Illustrasjonsbilde: Getty Images
Arbeidstilsynet vil i 2020 prioritere de næringene som har størst risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Bygg og anlegg inkludert.

– Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi ser at det fortsatt er utfordringer. Vi har derfor valgt å videreføre aktivitetene i 2020, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I tillegg starter Arbeidstilsynet opp ny aktivitet innen bergverksdrift og utvinning i 2020. Ansatte i denne næringen er utsatt for kvartsstøv som kan føre til kreft. I tillegg er det en næring med mange ulykker og risiko for muskel- og skjelettplager. Bergverksdrift og utvinning er av de fem næringene med flest arbeidsskadedødsfall.

I tillegg til næringsaktivitetene viderefører Arbeidstilsynet innsats rettet mot arbeidsmiljøutfordringer innen arbeidsdykking og arbeid med asbest.

• Bygg og anlegg

• Industri

• Transport

• Overnatting og servering

• Helse og sosial

• Jordbruk og skogbruk

• Akvakultur

• Bergverksdrift

• Arbeidsdykking

• Asbest

• Bekjempelse av arbeidslivskriminalitet: Kriminalitet i arbeidslivet skal avdekkes, bekjempes og forebygges. I 2020 vil Arbeidstilsynet i samarbeid med andre etater styrke innsatsen for å minske handlingsrommet til kriminelle aktører. Dette gjør vi blant annet ved å fortsette kunnskapsbyggingen med våre samarbeidende etater for å kunne målrette innsatsen i større grad.

Den forebyggende innsatsen vil være en viktig del av arbeidet. Arbeidstilsynet vil følge opp offentlige oppdragsgivere for å hindre at kriminelle aktører får oppdrag på fellesskapets regning.

Les mer om Arbeidstilsynets innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid – et ledd i IA-avtalen: Arbeidstilsynet har også fått en rolle i å realisere målene i den nye IA-avtalen. I 2020 lanseres en ny portal i samarbeid med NAV, STAMI og Petroleumstilsynet. Portalen skal bidra med verktøy for at virksomhetene skal kunne jobbe med å forebygge sykefravær.

En ny seksjon for kunnskapsformidling er under oppbygging. Seksjonen skal gjennom kunnskapsformidling og veiledning bidra til en ny giv for forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Satsingen er rettet mot utvalgte bransjer innenfor områdene ergonomi, psykososialt og organisatorisk som i størst grad fører til sykefravær og frafall.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår