Først i verden med fjernvarme-EPD

 
Først i verden med fjernvarme-EPDBildet: Oslofjord Varme leverer varme og kjøling fra varmepumper som baserer seg på energi fra sjøvann til sitt konsesjonsområde på Fornebu, Lysaker og Lilleaker.
Oslofjord Varme har som første fjernvarme- og fjernkjøleselskap i verden utarbeidet miljødeklarasjon EPD (Environmental Product Declaration) for sine leveranser på Fornebu, Lilleaker og Lysaker.

Hensikten er å kunne gi kunder en transparent og objektiv vurdering av de totale utslippene forbundet med varme- og kjøleleveransen de kjøper av Oslofjord Varme. Utover å oppgi klima- og miljøpåvirkningen forbundet med energibærerne som brukes, tar en EPD med hele livsløpet og kretsløpet utfra et «vugge-til-grav» eller sirkulært perspektiv. EPDen har blitt tatt godt imot og ønsket velkommen av markedet og Oslofjord Varme sine kunder på Fornebu, Lilleaker og Lysaker.

Bedre oversikt over CO2-utslipp

- Det er svært positivt at fjernvarmeselskapet nå får på plass miljødeklarasjonen EPD. Det er nødvendig for å få bedre oversikt over CO2-utslippene. Ved å få innblikk i dette vil det også bli lettere å kutte utslippene. Det er veldig bra for hele bransjen at det blir økt fokus på dette. Det er et viktig ledd i arbeidet med å skape et mer bærekraftig samfunn med reduserte utslipp. Slik som på Nansenløkka som er under bygging. Forhåpentligvis vil vi med EPD kunne gjøre prosjektet enda mer miljøvennlig, sier miljødirektør i OBOS Birgitte Molstad i en pressemelding.

Det var etter arbeidet med å bli valgt som leverandør av varme og kjøling til OBOS sitt første FutureBuilt prosjekt Nansenløkka på Fornebu at Oslofjord Varme ble inspirert til løfte sin egen miljødokumentasjon til et nytt nivå, og det ble besluttet at man skulle utarbeide en EPD. EPD-arbeidet er også et viktig steg for å identifisere selskapets forbedringspotensialer og bidra til at Fornebu kan nå sine ambisjoner om å bli et nullutslippsamfunnet i 2027. 

Første i bransjen

- Det at Oslofjord Varme har fått utarbeidet en EPD for sine fjernvarmeleveranser på Fornebu-området gjør det enklere for oss å synliggjøre hvordan fjernvarme kan være et klimatiltak på veien mot Fornebu som nullutslippsamfunn, sier tjensteleder for byggkompetanse og utvikling Petter N. Haug Sandbu i Bærum kommune.

EPDen som nå er utarbeidet gjør Oslofjord Varme til den første innenfor sin bransje som objektivt kan dokumentere sin miljøpåvirkning i sine leveranser på varme og kjøling. Selskapet tror at dette vil være viktig ikke bare for Oslofjord Varme, men også for fjernvarmebransjen ved at man vil bli flinkere på å kontinuerlig forbedre sine miljøprestasjoner. Asplan Viak ved Oddbjørn Dahlstrøm Andvik har utarbeidet EPDen for selskapet.

Basert på LCA

- Vi vil berømme Oslofjord Varme ved å være først ute til å utarbeide EPD for fjernvarme. Objektiv dokumentasjon på klimagassutslipp og andre miljøpåvirkninger gjør det mulig å gjøre gode valg som kan redusere utslippene. EPDen til Oslofjord Varme er basert på en LCA (Livsløpsvurdering) som omfatter hele verdikjeden til produksjon av varme og kjøling. Det vil blant annet si at produksjon og transport av biofyringsolje, varmekjeler, varmesentraler, graving og installasjon av vannrør for distribusjon av varme- og kjøling er med i analysen, sier Dahlstrøm Andvik.

- I tillegg til å få utarbeidet EPDen ble det også utført en analyse av hvilken hot spots som Oslofjord Varme burde fokusere på for å redusere utslipp av klimagasser ytterligere. Denne analysen viser at redusert bruk av biofyringsolje, valg av biofyringsolje med lavest mulige utslipp, redusere lekkasje av kuldemedier og bruk av kuldemedier med lav GWP verdi er noen av tiltakene som har størst effekt på å redusere klimagassutslipp fra produksjonen av varme- og kjøling. Det er summen av EPD dokumentasjonen og analysene som gjøres for å finne utslippsreduserende tiltak som kan bidra til lavere utslipp i fremtiden mener Andvik.

En tankevekker

For Oslofjord Varme var det en tankevekker at bio-olje som selskapet bruker som spisslast og reservekilde til varmeproduksjon, og som ble oppfattet som helt ren og fornybar, har såpass store utslipp knyttet til logistikk og produksjon. Bio-olje er fortsatt mye bedre enn alternativene, men likevel ikke helt grønn. Selskapet leverer i dag varme, kjøling, byggvarme og byggtørk til sine kunder på Fornebu, Lilleaker og Lysaker. Selskapet mener at dette vil kunne hjelpe deres kunder med å gjøre riktige og gode miljøregnskap og ta riktige valg basert på utslipp forbundet med produksjon av varme og kjøling. Utbyggere og eiendomsbesittere som i dag er selskapets viktigste kunder er godt kjent med bruken av EPDer fra byggevare- og materialleverandørene som har blitt pålagt å miljødeklarere sine produkter til blant annet BREEAM sertifiserte byggeprosjekter.

Miljøvennlig og fremtidsrettet

- Dette pålegget har ikke fjernevarmebransjen fått enda, men Oslofjord Varme mener likevel at dette er viktig for å gi våre kunder et objektivt og godt grunnlag for beregning av deres byggs livsløpsutslipp og totale miljøpåvirkning. Det er avgjørende for en miljøbedrift som Oslofjord Varme å kunne være transparente og dokumentere sine utslipp ovenfor deres kunder, slik at de kan gjøre riktige vurdering av deres indirekte utslipp. Deklarasjonen er et godt underlag for å identifisere og forbedre miljøprestasjonene, og dermed befeste vår posisjon ytterligere som en miljøvennlig og fremtidsrettet leverandør av varme, kjøling, byggvarme og byggtørk. Oslofjord Varme forventer at alle energileverandører, fra kraftselskaper til alle andre fjernvarmeselskaper kommer etter og lager sine egne EPD’er, sier Atle Nørstebø administrerende direktør i Oslofjord Varme avslutningsvis.

Nøkkeltall – EPD:

Utslipp Fjernvarme fra Oslofjord Varme 1 kWh levert iht EPD= 10,89 g CO2 -ekv /kWh

Utslipp Fjernkjøling fra Oslofjord Varme 1 kWh levert iht EPD= 9,98 g CO2 -ekv /kWh

Utslipp Elektrisitet Norsk Mix iht Ecoinvent v3.6 = 23,23 g CO2 -ekv /kWh

Utslipp Biofyringsolje HVO100 iht EPD og intern kalkulasjon= 115,17 g CO2 -ekv /kWh

Om EPD:

• EPD er en miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte, der en nøytral tredjepart verifiserer. 

• En EPD lages på grunnlag av en livsløpsanalyse (LCA) etter ISO 14040-14044. De standardiserte metodene sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofilen og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Kilde: EPD Norge 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår