Hjalp Austevoll kommune med legionellaforebygging

 
Hjalp Austevoll kommune med legionellaforebyggingBildet: Fra venstre: Servicetekniker i SGI Compliance, Thomas Johansen, leder i kommunens vaktmestertjeneste, Inge Sørvik og byggtekniker og vaktmester Jan Erik Tallis. Foto: Ann Elin Drønen/Marsteinen
Austevoll kommune hadde behov for eksperthjelp da de skulle begynne med Legionellaforebyggende arbeid. De hyret inn SGI Compliance for å komme i gang på riktig måte, til å håndtere avvik og øke kompetansen.

Austevoll kommune tok kontakt med SGI Compliance i februar 2021 da de hadde behov for å starte med Legionellaforebyggende arbeid. De trengte lovpålagt risikovurdering og kartlegging av flere bygg i kommunen.

SGI Compliance er en tverrfaglig bedrift med et bredt tjenestetilbud, og i møte med Austevoll kommune kunne vi bistå med vår fagkompetanse innen Legionellaforebyggende arbeid. Kommunen stilte med blanke ark når det kom til Legionellakontroll og hadde mange bygg som måtte kartlegges. I april 2021 ble det foretatt en rekke risikovurderinger, i tillegg til at det ble tatt flere vannprøver for å kartlegge vekst av Legionella i vannfordelingsnettet. Dette ble utført av servicetekniker Thomas Johansen fra SGI Compliance.

Forhøyede verdier av Legionellabakterier

Da prøvesvarene var klare, ble det påvist forhøyede verdier av Legionellabakterier ved to av byggene. Nivåene var ikke så høye at de utgjorde fare for mennesker, men det var fornuftig å ta grep.
- Vi iverksatte tiltak for å få bukt med avviket og stengte umiddelbart ned dusjene ved Austevoll ungdomsskole og idrettshall og Austevoll pleie- og omsorgssenter. Avvikshåndteringen fortsatte videre frem mot sommeren, sier Thomas Johansen.

- Arbeidet startet allerede samme dag som prøvesvarene var klare, og vi sendte utstyr til kommunen slik at de kunne etablere midlertidige dusjløsninger ved pleie- og omsorgssenteret. På ungdomsskolen og i idrettshallen måtte dusjanlegget stenges helt under håndteringen. Vi utførte en kjemisk rengjøring og desinfeksjon av rørnettet for å fjerne biofilm og belegg i rørene og drepe Legionellabakterier i vannet, sier kundeansvarlig hos SGI Compliance, Håkon Mathisen.

Ved de andre byggene som ble vurdert, ble det bare funnet lave forekomster av Legionellabakterier. Rørnettet måtte ikke stenges og behandles kjemisk, men i stedet ble det utført en termisk desinfeksjon av anlegget. Termisk desinfeksjon innebærer å sjokkoppvarme rørene så vannet holder minimum 70 °C. Dette dreper bakteriene.

Kompetanseheving i regi av SGI Compliance

Mens avvikshåndteringen pågikk, fortsatte SGI Compliance med tiltak for å heve kompetansen til kommunens vaktmestertjeneste. Kommunen hadde behov for økt kompetanse i å bekjempe legionellaforekomsten, men ønsket å kunne utføre forebyggende arbeid selv. Alle som jobber med Legionellaforebyggende oppgaver skal ha nødvendig kompetanse, og derfor ble det holdt driftskurs for de ansatte av Håkon Mathisen i SGI. Kurset endte i en kompetansetest, og alle deltakerne har nå den nødvendige kompetansen for å drifte byggene.

Normale verdier — begge parter fornøyde

Etter utført avvikshåndtering ble det tatt nye vannprøver. Vannprøvene har nå normale verdier og gir ingen utslag på Legionella. Etter at avvikene ble håndtert, har SGI Compliance inngått en løpende serviceavtale med Austevoll kommune for å drive forebyggende tiltak. Det har blant annet blitt laget sjekklister som vaktmestertjenesten kan bruke for å kontrollere anleggene, og hjelper dem med å sjekke anleggene for endringer med jevne mellomrom. Leder i vaktmestertjenesten i Austevoll kommune, Inge Sørvik, er fornøyd med samarbeidet mellom kommunen og SGI Compliance.

- SGI Compliance var proaktive gjennom prosessen, og når vi lurte på noe fikk vi raskt svar. De vurderte hele anlegget vårt uten å trenge ekstern hjelp, og de tok seg også av alt av nødvendig rapportering, sier han.

Kundeansvarlig, Håkon Mathisen, er enig i at samarbeidet var godt.

- Austevoll kommune har vist både evne og vilje til å lytte til oss som tredjepart, og hele prosessen har vært tydelig forankret hos kommunens ledelse fra start. De ansatte skal være stolte over at de har omstilt seg så fort. På svært kort tid gikk de fra blanke ark til å få nødvendig kompetanse for å drive forebyggende arbeid med Legionella, sier Mathisen avslutningsvis.

Om Legionellabakterien:

Bakterien legionella finnes i små mengder i alt overflatevann og jordsmonn. Den kan etablere seg i vannsystemer og utgjøre en fare for mennesker dersom den formerer seg og danner store kolonier der.

Mennesker blir eksponert for bakterien ved spredning av aerosol som inneholder legionella. Aerosol er små, luftbårne vanndråper, eller vannstøv. Dersom mennesker puster inn aerosol som inneholder legionella, kan de bli smittet av legionellose.
Legionellose er en samlebetegnelse på to ulike sykdommer — legionærsykdom og pontiacfeber.

Ifølge lovverket er du pålagt å kartlegge risikoen for legionella dersom du drifter et offentlig eller privat næringsbygg med innretninger som kan danne aerosol. Slike innretninger er for eksempel dusjanlegg, kjøletårn og ventilasjonsanlegg i kontorbygg, idrettshaller og sykehjem.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår