NRVA inviterer til samspillsentreprise

 
NRVA inviterer til samspillsentrepriseIllustrasjonsbilde. Foto: Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS
AKTUELLE PROSJEKTER: Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA) inviterer til konkurranse om samspillsentreprise for maskin, elektro og automasjon.

Av Bjørn Laberg

Dette er en av tre entrepriser for bygging av ny trykkøkningsstasjon PV2 med tilhørende ledningsanlegg ved Tomtveien og Gardermobanen nord for Lillestrøm.

Litt om prosjektet:

Bakgrunnen for tiltaket er å øke sikkerheten mot brudd eller driftsstans i hovedstammen for vanndistribusjon fra behandlingsanlegget på Hauglifjell. Per i dag har NRVA ingen god reservevannforsyning for å håndtere en slik situasjon. Dagens PV2 ble opprinnelig etablert som en trykkøkningsstasjon, men benyttes ikke til det i dag. 

For å gi tilstrekkelig kapasitet og sikkerhet, er det behov for en helt ny og større trykkøkningsstasjon til erstatning for dagens PV2. Ved utførelse og for det ferdigstilte tiltaket, må det tas hensyn til at det som skal installeres, skal tåle stor trykkbelastning og det man i vannbransjen benevner som et aggressivt miljø med etsende væsker og ulike gasser.

Kontraktsarbeidet omfatter bl.a. planlegging, prosjektering, innkjøp, montasje og idriftsettelse av pumper, ventiler og rør som installert, samt gjennomføring av en testperiode på tolv måneder. I tillegg omfattes prosesselektro og prosessautomasjon av kontraktsarbeidet. 

PV2-prosjektet er inndelt i 3 entrepriser:

• Entreprise E1 - Samspillsentreprise for maskin (inkl. prosesselektro og prosessautomasjon)
•  Entreprise E2 - Totalentreprise for bygg (inkl. VVS, byggelektro og byggautomasjon)
•  Entreprise E3 - Samspillsentreprise for ledningsanlegg og utomhus

Denne konkurransen gjelder anskaffelse av entreprise E1. Prosjektet gjennomføres som entreprenørstyrt samspillskontrakt.

Oppdragsgiver: Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS
Tilbudsfrist: 2. mai 2023
Verdi: cirka 40 millioner kroner

Om Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS:

NRVA IKS har som formål å produsere og levere drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm, Nittedal og Gjerdrum. 
Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også nødvannsanlegg. 

Råvannet tas inn fra Glomma ved Sørumsand, renses i vannverket i Hauglifjell og pumpes til eierkommunene. NRVA IKS produserer ca. 17 millioner kubikkmeter ferdig behandlet drikkevann, og leverer i gjennomsnitt ca. 270 liter vann pr. innbygger pr. døgn.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår