Lyser ut infrastruktrurprosjekt

 
Lyser ut infrastruktrurprosjektIllustrasjonsbilde. Foto: Odd Borgestrand
AKTUELLE PROSJEKTER: Harstad kommune utlyser entreprise på opparbeidelse av infrastruktur til kommunens nye tomteområde, Mustaparta II.

Av Bjørn Laberg

Prosjektet utlyses i forbindelse byggingen av Bergseng skole, samt for boligfeltet Mustaparta II. Arbeidene består i hovedsak av veg, VVA-anlegg og EL.  

Litt om omfanget av prosjektet:

VA:

Det skal etableres totalt cirka 1200 meter ledningstraseer. Deler av spillvannet føres på selvfall til kommunalt spillvannsanlegg i Lerkeveien, mens resterende ledes til pumpestasjon for spillvann nederst i feltet for så og pumpes opp til spillvannsanlegget i Lerkeveien. Kommunalt spillvannsanlegg i Lerkeveien saneres også da ledningene ikke har kapasitet til å motta det ekstra spillvannet.

• Lerkeveien skal reetableres til ny veistandard både der ledninger saneres, og der det etableres nytt anlegg.

• Overvann føres til sjø. Sandfangsluk og eventuelle hjelpesluk monteres etter anvisning på aktuelle plasser, og er ikke tegnet inn på tegningene foreløpig. Poster i beskrivelsen er imidlertid tatt med.

• Vannforsyningen til boligfeltet fra eksisterende Ø225 PE-ledning som går i egen trase gjennom området.

Veg:

Det opparbeides 500 lengdemeter med adkomstveg fra eksisterende fylkesveg 8670 Ervikveien, samt 100 lengdemeter adkomstveg fra eksisterende kommunal veg Lerkeveien. Kryssområder mot eksisterende anlegg skal opparbeides. Veganlegget opparbeides iht. Statens vegvesens håndbøker og normer.

• Terrenginngrep for opparbeidelse av veganlegget omfatter ca. 15000 m3 utførte anbrakte masser til vegfylling, og ca. 6000 m3 utførte anbrakte masser fra jordskjæring. Dersom stedlige masser er av tilstrekkelig kvalitet kan disse gjenbrukes på stedet. Opparbeidelse av tomter er ikke medtatt.

• Det opparbeides 280 lengdemeter med fortau, med bredde 3 meter, hvorav 180 meter opparbeides med støttemur i bakkant. Støttemuren skal prosjekteres og opparbeides med inntil 10 meter vishøyde over eksisterende terreng.

• Vegens sideområde skal sikres. Det etableres kjøresterkt rekkverk i topp av støttemur, med tilstrekkelig høyde for fallsikring av fortauet.

EL:

Etablering av elkraft forsyning i forbindelse med utbygging av boligfeltet Mustaparta II og Bergseng skole. Samt tilrettelegge for fremføring av fiber. Området skal forsynes fra ny nettstasjon som etableres av HLK nett.

Fremdriftsplan:

• Juni 2023: Anleggsstart

• Desember 2023: Komplett VA-anlegg, unntatt sluttopprydding og asfaltering.

• Ultimo september 2024: Asfaltering og sluttopprydding.

Tiltakshaver: Harstad kommune
Tilbudsfrist: 11. mai 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår