Søker totalentreprenør til geoenergiprosjekt

 
Søker totalentreprenør til geoenergiprosjektIllustrasjonsbilde. Foto: Bjørn Laberg
AKTUELLE PROSJEKTER: Bærum kommune Eiendom tilbyr totalentreprise på oppgradering av varmesystemet ved Lønnås helsehus.

Av Bjørn Laberg

Lønnås helsehus og rehabilitering eies av Bærum kommune. På sykehjemmet foregår det nå en del oppgraderingsarbeider, også for deler av varmesystemet. Blant annet skal eksisterende luft/vann-varmepumpe erstattes med ny energiløsning basert på energibrønner.

Energibrønnene skal også anvendes til frikjøling for ventilasjonsanleggene, og det er forutsatt 16 brønner, med dybde i fjell på 290 meter. Leveranse av varmepumpeaggregatet med tilhørende utstyr og energibrønner har Bærum kommune valgt å utlyse som egne oppdrag.

Denne kravspesifikasjonen gjelder for energibrønner med tilhørende rørsystem inn i teknisk rom, avsluttet med stengeventiler for tur-/returledninger mot resterende rørsystem til brønnkretsen.

Litt fra prosjektbeskrivelsen:

• Det er ikke foretatt grunnundersøkelser eller boret testbrønn med responstest. Det er imidlertid boret en del energibrønner i området. Det er ikke anført spesielle problemer for disse med lav dybde til fjell (2-4 m) og høy vannstand (3 m ned i brønn).

• Det er ikke undersøkt i detalj om infrastruktur i grunnen, men ut fra kart/opplysninger (Geomatikk) ser det ikke ut til å være store utfordringer eller konflikt med tiltenkte brønnplasseringer. Det bemerkes at det er en høyspentkabel som må krysses av tilførselsrør mellom brønner og VP-rom.

• I hvert borehull plasseres tradisjonelle U-rørskollektor. Fra brønntopp føres tur- og returrør frem til samlekummer, og derfra med tur- og returrør frem til teknisk rom. Hver kurs fra brønntopp til samlekum skal ha henholdsvis stengeventil og kombinert strupe-/stengeventil i samlekummen.

• Brønnparken benyttes både til energiopptak og "frikjøling". Dette styres av automatikk og tilhørende komponenter i energisentralen. Typisk vil det være behov for energiopptak når bygget har varmebehov. Frikjøling skjer i sommermånedene ved høyere utelufttemperaturer og benyttes kun til ventilasjonsaggregater.

• Brønnparken deles opp i en hovedseksjon med 12 stk. brønner tilknyttet samlekum og 4 stk. enkeltbrønner med forbindelsesrør direkte til teknisk rom. For hovedseksjonen benyttes samlekum som skal være forberedt for 14 stk. brønner. 

• Fra samlekummen legges preisolerte hovedrør frem til teknisk rom. Hovedrørene avsluttes med ventiler, en stengeventil og en strupe-/innreguleringsventil. Mellom hver brønntopp og samlekum legges isolerte forbindelsesrør. Samlekummen med lokk må være "kjøresterk" og ha tett lokk.

Bildet: Forslag til områder der brønner kan bores.

Tiltakshaver: Bærum kommune Eiendom
Tilbudsfrist: 25. april 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår