- Riktig verktøy og utstyr kan gi bedre inneklima

 
- Riktig verktøy og utstyr kan gi bedre inneklimaBildet: Yrkeshygieniker i Avonova, Geir Helge Solevåg
Yrkeshygieniker i Avonova, Geir Helge Solevåg, mener at problemer med inneklima i svært stor grad kan løses med riktig utstyr og riktig bruk.

Omtrent hvert femte tilfelle av lungekreft har sammenheng med eksponering for stoffer man har pustet inn på jobben. I april ble arbeidsmiljøforskriftene oppdatert med nye regler, blant annet skjerpede krav til kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonsfarlige stoffer, samt betydelig reduksjon i en del grenseverdier som regulerer krav til inneklima på arbeidsplassen. 

Gode innemiljø er viktig for arbeidstakernes helse og velferd, men også for bedriftens produktivitet, og godt inneklima er viktig i både industrielle og ikke-industrielle arbeidsmiljø. Dessverre er det ikke alle arbeidsplasser som har tilfredsstillende inneluft – selv ikke med det nye regelverket. 

Viktig å være klar over

- Å puste i trygg luft mens man jobber burde være en selvfølge, men virkeligheten er ofte en annen. Spesielt i industrier hvor støv, røyk, fibre og ulike kjemikalier er en del av hverdagen, kan luften bli utfordrende for arbeidernes helse. På en del arbeidsplasser er luftkvalitet en oversett faktor som kan ha betydelige konsekvenser for ansattes helse, sier Solevåg.

Han forklarer at ulike typer støv, fibre og gasser kan ha ulike effekter på kroppen, fra milde irritasjonsreaksjoner til alvorlige arbeidsrelaterte sykdommer som KOLS, astma eller kreft. 

- Jeg erfarer at det fortsatt er behov for økt bevissthet rundt dette. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være klar over hvilke alvorlige konsekvenser det å bli eksponert for visse stoffer over tid kan ha, legger Solevåg til.

Myndighetene setter grenser

Yrkeshygieniske grenseverdier er fastsatt av myndighetene, påpeker Solevåg og forklarer at dette er bindende maksimalgrenser for hvor mye man kan tolerere å eksponere arbeidstakere for. Han oppfordrer alle arbeidsplasser hvor man er eksponert for farlige stoffer, til regelmessig å vurdere, eventuelt måle, nivået av stoffene i luften for å sikre at disse grensene overholdes. Slike vurderinger vil virksomhetens bedriftshelsetjeneste kunne hjelpe til med.

- Uten god planlegging og riktig arbeidsutstyr er det i mange tilfeller vanskelig å overholde grenseneverdiene, og arbeidstakere kan ende opp med å utføre jobben slik at de puster inn farlige mengder støv eller kjemikalier hver dag. En yrkeshygieniker vil kunne avklare om forholdene på arbeidsplassen er forsvarlig, enten ved en profesjonell vurdering basert på samtaler og observasjoner, eller ved å gjøre målinger av luften, sier han og legger til:

- Dersom de aktuelle stoffene i arbeidsmiljøet overskrider grenseverdien, er det ofte ganske enkelt å håndtere med riktig arbeidsutstyr, kunnskap og holdninger.

Riktig utstyr, riktig bruk

Solevåg betrygger om at et eventuelt problem med stoffer i luften alltid kan reduseres til trygge nivåer gjennom godt planlagte arbeidsmetoder, og bruk av kjent teknologi. 

- Ideelt sett skjer dette ved å fjerne, bytte ut eller isolere stoffene der de dannes, sekundært ved å bruke personlig verneutstyr. God generell ventilasjon, bruk av lokalavtrekk ved støvkilder, samt regelmessig rengjøring av arbeidsområdet vil være viktige forebyggende tiltak, forteller Solevåg og tilføyer:

- Unngå kosting som kan virvle opp støv! Bruk heller støvsuger.

Industristøvsuger kan være en løsning der støv dannes

Ofte kan luftkvaliteten sikres ved bruk av god generell ventilasjon og fastmonterte lokalavtrekk, men på enkelte arbeidsplasser kan dette være vanskelig. Dette kan eksempelvis være i bygg- og anleggsbransjen, der selve arbeidsplassen er i konstant endring, eller andre yrker der man er mobil. Det finnes likevel løsninger, forsikrer Solevåg. 

Han viser til at de i Avonova nylig gjennomførte en undersøkelse hvor de kontrollere effekten av H-klasse industristøvsuger på støveksponering. Slike støvsugere kan kobles direkte på arbeidsutstyr som sager, vinkelslipere (enkelte typer) og slipemaskiner. 

- Resultatene fra vår undersøkelse viste entydig at korrekt bruk av slike støvsugere reduserer støveksponeringen betydelig. I vår lille test resulterte bruk av støvsuger i 4-10 ganger lavere støvkonsentrasjon i luften relativt til identisk utført arbeid uten støvsuger. Dette kan utgjøre forskjellen på sykdom eller ikke sykdom hos de ansatte, og bidrar til et mye triveligere arbeidsmiljø for alle i arbeidslokalene, sier Solevåg.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår