Søker entreprenør til VA-prosjekt

 
Søker entreprenør til VA-prosjektIllustrasjonsbilde. Foto: Arkil
AKTUELLE PROSJEKTER: Lier kommune inviterer til konkurranse om sanering av høydebasseng ved Lier sykehus.

Av Bjørn Laberg

Prosjektet har som formål å sikre vannkvaliteten og leveringssikkerheten ved å erstatte høydebasseng og tilhørende vannledninger med reduksjonsventiler og nye vannledninger.
Planområde i dette prosjektet ligger nord-øst for teknisk bygg ved innløpet til Fosskollen-tunnelen for E18 ved Fosskollen i Lier kommune, og strekker seg opp til demningen/høydebassenget som ligger på nedsiden av Fv.282 Lierbakkene. 

Litt fra prosjektbeskrivelsen:

• Det skal etableres en ny plass-støpt reduksjonskum som erstatter nåværende kum, og det skal etableres nye vannledninger ved bruk av konvensjonelle grøfter og No-Dig (styrt boring i fjell), totalt cirka 230 meter. Ledningstraseen vil gå fra kum og ned til tilkoblingspunkt nordøst for teknisk bygg ved E18. 

• Det er nødvendig med provisorisk løsning for å forsyne Fosskollen på «nedsiden» av E18 og opprettholde slukkevannskapasiteten til tunnelen på E18. Løsning for dette er etablert.

• Anleggets nærhet til både E18 og fylkesvei 282, innebærer at entreprenør må ta høyde for nødvendige tillatelser og koordinering mot både Lier kommune, Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.

• Det vil bli nødvendig med sprengningsarbeider for å etablere startgrop til styrt boring. For etablering av plasstøpt kum, må det spuntes for å ivareta stabiliteten mot FV. 282. Prosjektet vil også omfatte elektroarbeider i forbindelse med elforsyning til ny reduksjonskum.

Tiltakshaver: Lier kommune v/ Lier Vei, Vann og Avløp Kf
Tilbudsfrist: 15. august
Verdi: cirka 6 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår