Søker totalentreprenør til VA-prosjekt

 
Søker totalentreprenør til VA-prosjektIllustrasjonsbilde. Foto: Arkil
AKTUELLE PROSJEKTER: Tinn kommune inviterer til konkurranse om totalentreprise på VA-prosjektet Svadde – Tinnsjøen.

Av Bjørn Laberg

Konkurransen gjelder nyanlegg av utslippsledning (spillvannsledning), 3 pumpestasjoner og et strekk med sjøledning. Ledningen skal gå fra ny fabrikk (HIMA Seafood AS) ved Svadde, langsmed Måna og ut i Tinnsjøen. 

Ledningen skal lede avløpsvannet fra HIMA Seafood AS og fra fremtidig nytt kommunalt renseanlegg. Ledningsstrekket er på ca. 12 km. Over deler av strekket skal det også legges nytt kommunalt VA-nett. Anlegget forutsettes å bestå av overføringsledning med landledning på ca. 9500m og sjøledning på ca. 2500m og 3 avløpspumpestasjoner. 

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Pumpestasjoner skal utformes med sidestilt sump og tørroppstilte pumper på utløpsledning plassert i underetasje. Videre skal det i 1. etasje (Bakkeplan) plasseres el. skap og traverskran. 

• Entreprisen omfatter også rør og ventiler, vanntilførsel, strømtilførsel via trafo og ventilasjonsanlegg, Entreprisen omfatter også elektro og automasjon for pumpestasjoner. Det skal også opparbeides kabelgrøfter og legging av kabler for Stannum. Fra HIMA Seafood sitt oppdrettsanlegg og over en strekning på ca. 700m skal det legges nytt VA nett for Tinn kommune parallelt med utslippsledningen. 

• Vannledninger dimensjoneres i henhold til «Normalreglement for sanitæranlegg». Hovedledninger for varmtvann, vv.sirk. og kaldtvann legges av cu- rør og deler. Alle vannledninger fra fordelerskap og fram til utstyr legges skjult etter «rør-i-rør» prinsippet. Det skal benyttes komplett «rør i rør» system med alt nødvendig utstyr

• Eksisterende VA-anlegg som går parallelt med ny HIMA-ledning på Svadde skal saneres og legges i grøft sammen med HIMA-ledning, med lik dimensjon som tidligere. Det må tas hensyn til en del kryssende ledninger.

• Til sjøledning anbefales å benytte minst mulig dimensjon, da dette gir større vannhastighet og dermed bedre selvrensing. Kortere oppholdstid reduserer også dannelsen av hydrogensulfid (H2S). Det bør beregnes for min. 70 % luftfylling i sjøledningene for å unngå at de flyter opp.

Tilbudet skal baseres på totalentreprise, med kontrahering etter NS8407. All prosjektering, levering og montasje skal inngå. Ledningsanlegget skal overleveres komplett og satt i drift.

Tiltakshaver: Tinn kommune
Tilbudsfrist: 19. september
Verdi: Cirka 150 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår