Utlyser varmepumpeprosjekt ved Nøtterøy vgs

 
Utlyser varmepumpeprosjekt ved Nøtterøy vgs
AKTUELLE PROSJEKTER: Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK) utlyser totalentreprise for anskaffelse av nytt varmepumpeanlegg ved Nøtterøy vgs.

Av Bjørn Laberg

VTFK ved fylkestinget har vedtatt å gjennomføre anskaffelse enøktiltak på 12 bygg, på bakgrunn av enøkanalyser gjort i 2021. På grunn av stor geografisk utstrekning har VTFK valgt å dele inn prosjektet i ulike totalentrepriser per virksomhet. Denne konkurransen gjelder varmepumpeanlegg for Nøtterøy vgs.

Bakgrunn:

Arealet ved Nøtterøy vgs ble inntil 2012 oppvarmet direkte elektrisk. I 2012 ble det installert et vannbåret varmeanlegg med temperaturnivå på 60/40 og en el-kjel på 600kW som varmekilde. Oppvarming av forbruksvann skjer direkte elektrisk til dags dato. I dag er det installert 1 akkumuleringstank og 2 gamle varmtvannstanker med volum på 2 x 400 liter. Eksisterende varmeanlegg med varmtvannsbereder er installert i teknisk rom i kjeller.

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Det skal installeres en luft til væske varmepumpe som skal betjene ventilasjonsvarme, romoppvarming og forvarming av tappevann. Varmepumpe skal være på 200 kW. Effektbehov for ventilasjon, romoppvarming og varmtvannsberedning trengs ikke prosjekteres. Det skal utføres en ROS-analyse av varmepumpeinstallasjonen. Videre skal det medregnes tilpasninger av eksisterende installasjoner og røranlegg på varmeanlegget for tilknytning av det nye varmepumpesystemet inn i eksisterende varmesystem. 

• Den tilbudte varmepumpen skal ha naturlig kuldemedie som arbeidsmedium. COP skal være større enn 3. Varmepumpen skal levere en utgangstemperatur på kondensatorsiden på minst 60°C. Endelig samlet effektbehov for ventilasjon, romoppvarming og varmtvannsberedning prosjekteres av entreprenør. Videre skal røranlegg dimensjoneres i henhold til ny løsning. Det må påregnes nye rørføringer i teknisk rom og tilknyttet rom i forbindelse med forvarming av forbruksvannet. 

• Det skal installeres tre nye varmtvanns-beredere som skal erstatte det nåværende beredersystemet. Videre skal det medregnes tilpasninger av eksisterende røranlegg og armatur for tilknytning av det nye varmtvann-beredersystemet til eksisterende anlegg. 

• Berederne skal kobles i rekke, hvor den første er som forvarming av forbruksvann fra. Forvarming tas fra den nåværende varmefordelestokken i teknisk rom. Beredersystemet skal etableres i samme rom som de gamle bereder er plassert. 

• Den første bereder skal regnes med coil og tilstrekkelig kapasitet. Den andre og tredje bereder skal leveres med el. kolben for ettervarming av forbruksvann til minst 70°C. Varmtvannsbereder skal har tilstrekkelig volum for å forsyne skolebygget med varmt forbruksvann. Varmtvannsbereder skal leveres med tillatt driftstrykk på minst 10 bar.

Oppdragsgiver: Vestfold og Telemark fylkeskommune
Tilbudsfrist: 15. september 2023

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

 

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår