Varslet kraftig gebyrøkning

 
Varslet kraftig gebyrøkningBildet: - Norske husstander betaler i dag i snitt 10.000 kroner i vann- og avløpsgebyrer, og dette kan øke til over 30.000 kroner i 2040, varslet direktør i Norsk Vann, Thomas Breen. Arkivfoto: Odd Borgestrand
VANNDAGENE PÅ VESTLANDET 2020: - Det kan bli nødvendig med en tredobling av avgiftene for vann og avløp innen 2040 dersom forfallet i norsk vannbransje skal stanses og rustes opp til et forsvarlig nivå.

Av Odd Borgestrand

Det antydet direktør i Norsk Vann, Thomas Breen, da han i dag åpnet den digitale utgaven av Vanndagene på Vestlandet.

Norske husstander betaler i dag i snitt 10.000 kroner i vann- og avløpsgebyrer, og dette kan øke til over 30.000 kroner i 2040. 
- En slik økning vil føre til noe støy, og derfor er det viktig at alle som jobber i bransjen gjør hva de kan for å holde avgiftsnivået så lavt som mulig, sa Breen under sitt foredrag.
I følge helt ferske beregninger foretatt av Norconsult og SINTEF vil det være et behov for 323 milliarder kroner i investeringer i norsk vannbransje fram mot 2040. Dette er en økning på 40 milliarder kroner sammenlignet med tall som ble presentert i 2016. 

Selv om det knytter seg noe usikkerhet til tallene viser utregningen at det er behov for 114 milliarder til investeringer i avløpsnettet, inklusive overvann i rør. Vannverkene har behov for en oppgradering på 65 milliarder kroner, og 63 milliarder er innmeldte behov for avløpsrenseanlegg, inklusiv slambehandling. Behovet for investeringer i ledningsnettet for vann er redusert fra 136 milliarder til 81 milliarder i de nye beregningene, men totalsummen er altså hele 323 milliarder kroner.
Dersom selvkostprinsippet fortsatt skal gjelde betyr det at regningen vil bli sendt ut til hver enkelt husstand rundt om i landet.

Thomas Breen var opptatt av at det må bli en rettferdigere fordeling på kostnadene. Det er stor forskjell mellom by og land i gebyrene. Dette fordi det er færre til å dele på regningen i grisgrendte strøk. Hvordan fordelingen eventuelt skal skje vil Norsk Vann komme tilbake til. I tillegg til investeringsbehovet var Thomas Breen også opptatt av avløpssituasjonen.

- Miljødirektoratet sendte i fjor ut en klar melding om behovet for skjerping av avløpsrensingen rundt om i landet. I Viken er det foreløpig 12 kommuner som har fått kniven på strupen og rundt om i landet er det en rekke kommuner som må iverksette tiltak for å forbedre situasjonen. Her handler det om både sekundærrensing og primærrensing. Norsk Vann har etablert et eget nettverk for å støtte kommunene som har spesielle utfordringer på dette området. Her handler det spesielt om kompetansedeling og samordning av nødvendige innkjøp og standardisering, sa Breen.

Det vil være behov for store investeringer, og derfor var Norsk Vann direktøren redd for at det kunne gå ut over nødvendige investeringer på ledningsnett og vannbehandlingsanlegg. Breen understreket også viktigheten av å jobbe målrettet innen forskning og utvikling, innovasjonsprogrammer og fagutvikling.  Det mangler fortsatt toppfinansiering av Vannsenteret på Ås, men Breen tror spaden kan stikkes i jorda våren 2021.

- Norsk Vann sliter fortsatt med et fragmentert regelverk, der mange departementer har en aksje inn i rammevilkårene til norsk vannbransje. Det er fortsatt uavklart med ansvar og finansiering for overvannsløsninger, selv om dette ble utredet allerede i 2015. Storting og regjering har ikke tatt tak i problemstillingene eller forslag til løsninger som ble presentert i utredningen. Nå begynner dette virkelig å haste, mente Breen.
Breen var også opptatt av at vannbransjen må evne å få utdanne nok ingeniører og sikre at de blir spredt rundt om i landet.  Det samme gjelder andre fagarbeidere, mente Breen.

Han mente også at norsk Vannbransje må diskutere framtidens organisering, uavhengig av kommunestrukturen.
- Det er store ulike i landet med tanke på et effektivt VA-nett, og dette må vi ta tak i før noen kommer og tvangsorganiserer oss. Vi mener også det er på tide med en egen stortingsmelding om vannbransjen der alle problemstillingene kan belyses på en god måte. Jeg håper vi får på plass en bestilling til regjeringen på dette, sa Breen.

- Vann og avløp er en del av kritisk infrastruktur. Vi jobber med kompliserte prosesser, og det er mye bærekraft i det vi driver med. Derfor trenger vi dyktige folk til å jobbe i en spennende og givende bransje. Vi må bli enda mer attraktive for morgendagens arbeidssøkere, og da må vi fortelle hvor spennende og givende denne bransjen er. Derfor er det viktig at vi alle framsnakker nødvendigheten og viktigheten av det vi jobber med, avsluttet Breen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår