Hvordan få et varmeanlegg til å virke optimalt?

 
Hvordan få et varmeanlegg til å virke optimalt?Illustrasjonsbilde
FAGARTIKKEL: Et varmeanlegg trenger energibærer med god kvalitet for at det skal fungere optimalt energiøkonomisk.

Av Geir Kjærland, daglig leder i Klart Vann AS. 

Kontroll av driftsegenskap og virkningsgrad er derfor et effektivt og forebyggende tiltak mot overforbruk av energi for alle bygg med vannbåren varme og grønne ambisjoner.

Sjekk av varmeanleggets virkningsgrad gir deg verdifulle svar på hvor effektivt anlegget er, og eventuelt hvor mange kWh du mister gjennom redusert virkningsgrad. Det er vanlig å oppleve redusert virkningsgrad forårsaket av blant annet korrosjon. Dette gir innvendig misfarget belegg i rørene, som isolerer energioverføring til boligen. Belegg medfører tap av energi og gjerne økt temperatur på varmepumpe. Dette fører til lavere virkningsgrad, i tillegg til økt energiforbruk for at anlegget skal opprettholde komfortabel temperatur.

Her kan du lese om hvordan finne ut om du har forurenset vann i anlegget, og hva du bør gjøre med det. Flere av oppgavene må utføres av rørlegger, men det kan være greit for deg å vite hvorfor jobben må gjøres. Til syvende og sist handler det jo om god komfort for brukerne i bygget og lave driftskostnader. Da spiller faktisk energibæreren vann/glykol/etanol en viktig rolle.

Forutsetninger for at et varmeanlegg skal virke optimalt:

God vannkvalitet. Vannet som sirkulerer i anlegget må være rent og ikke korrosivt mot overflatene innvendig i systemet. Partikler og magnetitt i vannet legger seg i ventiler reduserer virkningsgraden, og kan i verste fall forårsake at pumper ryker.

Fritt for rust og belegg. Finnes det rust og belegg i varmeanlegget, reduseres energioverføringen, og virkningsgraden blir lavere på blant annet vekslere, viftekonvektorer, radiatorer og gulvvarme. Det kan også føre til skader på sirkulasjonspumper, ventiler og annet.

Over tid vil det dannes belegg på innsiden av rør, kjeler og varmevekslere som følge av partikler, kalk, rust, magnetitt (jernoksid), bakterier og oksygen. Det er magnetitten som til slutt gjør vannet misfarget, og kanskje til og med svart.

For å finne ut hvilken farge vannet i anlegget har, kan du se i fordelerskapet. Rørene i skapet vil være gråhvite i starten. Etter en kort driftsperiode blir de gulbrune, og senere grå og svarte som følge av slam og magnetitt. Hvis rørene fortsatt er klare og fine, er anlegget sannsynligvis optimalt.

Les også: Tiltak for å spare vann i næringsbygg

Standardprosedyrer ved nye anlegg

Er det installert nytt varmeanlegg i bygget, er det noen faste prosedyrer som må gjennomføres før bruk. Anlegget skal alltid gjennomspyles for å fjerne eventuelle løse deler og avskalinger fra installasjonen. Dette, og fylling av anlegget, er en viktig del av det rørleggeren gjør.

Kontroll av vannkvalitet

Kommunalt vann er gjerne «normalt godt», det vil si god pH, balansert uten slam og partikler – akkurat slik det skal være. Er installasjonen i et område med privat vannkilde, kan det være smart med en analyse av vannet først. Det kan forebygge store overraskelser i garantitiden. Vi anbefaler å rense vannet som fylles på anlegg.

Livsforlengende stoff

Etter at vannet er fylt på, vil rørleggeren kontrollere anlegget slik at det fungerer optimalt. På mindre system anbefales det å tilsette en inhibitor i vannet. Dette stoffet reduserer hastigheten på kjemiske reaksjoner mellom energibærer og innvendige kontaktflater som fører til korrosjon (tæring).

Inhibitoren fungerer som anleggets livsforlenger. Det passiverer og beskytter metallets overflater. De fleste inhibitorer på markedet er tilpasset dagens varmeanlegg i multimetall og plast, inklusive aluminium som krever tilnærmet nøytral pH verdi.

Les mer: 5 indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert

Behov for årlig kontroll

Alle vannbårne varmeanlegg har i likhet med de fleste øvrige installasjoner og system, behov for jevnlig service og ettersyn.

En rørlegger kan ta prøver og vurdere nødvendige tiltak basert på disse resultatene. Viser prøvene at vannet inneholder bakterier, bør det tilsettes en desinfiserende rensevæske. Kontroll av eventuelt magnetfilter og inhibitor hører også med her.

I dag blir magnetfilter som regel installert i nye varmeanlegg. Filtrene trekker til seg metallrester, magnetitt og lignende. Dermed dannes det også mindre grums som påvirker egenskapen og levetiden på varmeanlegget. Nye anlegg har gjerne plastrør som reduserer rensebehovet, men samtidig forsterker de behovet for inhibitor for å beskytte resterende metaller.

Grundig rengjøring

I eldre anlegg, som ofte har stålrør, fører korrosjon til at det legges igjen større mengder slam og magnetitt over tid. Da trengs det oftere en grundig rengjøring av anlegget for å gjenopprette opprinnelig tilstand. Anlegg som har levd en stund har som regel heller ikke noe magnetfilter. Disse trenger derfor oftere tilsyn enn yngre anlegg. Hvis rørleggeren anbefaler deg å installere magnetfilter, er det et godt råd du bør takke ja til. Fullstrøm magnetfilter renser normalt effektivt opp gråsort vann. Det får stor betydning for egenskapen på varmeanlegget.

Kald varmekrets kan kreve nødvendig enkelt strakstiltak. Oppnås ikke ønsket temperatur på en krets for gulvvarme eller snøsmelting skyldes det som oftest tette ventiler eller store mengder korrosjons slam. Enkleste førstehjelpsløsning for å få gjenopprettet varme er å stenge av kretsen fra hovedanlegget.

Planlegg permanente tiltak

Deretter bør ventilene renses eller byttes. Kople deg til med slange på retur til et avløp eller helst en tank for å unngå at magnetitt og tungt slam fyller opp avløpet. På turen kopler du til slange fra nettvann (husk BA-ventil) så spyles det godt gjennom kretsen. Snu retningen på vannet og gjenta dersom mulig. Deretter kan det brukes mer tid på å planlegge permanent forebyggende tiltak for hele anlegger. Det er viktig at varmekretser som står ubrukt utenfor vintersesongen ikke står avskrudd for lenge av gangen og gror igjen.

Les også: Energieffektivisering i bygg: Oppgradering eller nytt varmeanlegg

Ved en kontroll er det viktig å informere rørlegger om erfaringer knyttet til bruk: Bruker anlegget mer energi nå enn før? Klarer det å holde temperaturen på samme nivå? All driftserfaring du kan bidra med, vil hjelpe rørleggeren til å kunne gjøre en god jobb med en gang – og ikke minst – eliminere eventuelle feil raskere. Rørleggeren vil med en enkel energitest kunne avdekke hvilket behov anlegget i ditt bygg har.

Gjennomstrømningsvarmer

Konklusjonen er at du bør ha kontroll på kvaliteten på energibæreren – altså vannet – i systemet. Uansett farge. Sørger du for jevnlig kontroll, installerer magnetfilter og behandler vannkvaliteten slik at innvendige metalloverflater ikke korroderer, vil varmeanlegget vare lenger. I tillegg er jeg overbevist om at du vil bli mer tilfreds både med komfort og driftsutgifter i årene som kommer.

Klarer ikke varmeanlegget lenger spisslasten på varmtvannet kan det installeres effektive gjennomstrømningsvarmer som CLAGE som ved behov løfter de siste, viktige gradene.

Les også: Med en vedlikeholdsavtale får du rørleggeren til å ringe deg

Vil du vite mer om dette? Spør oss i Klart Vann, eller snakk med din nærmeste VB Rørlegger. De tilbyr også service- og vedlikeholdsavtaler som kan ivareta alle VVS-installasjoner i bygget ditt – inkludert å sørge for at vannet holder god kvalitet!

(Denne artikkelen ble første gang publisert på VB Bloggen. Gjengitt med tillatelse fra Rørleggerkjeden VB)

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår