Monterte betongrør Ø1720 mm uten grøft

 
Monterte betongrør Ø1720 mm uten grøftBildet: Per Møller Tofte sørger for at betongrøret, på tre meter, heises på plass i pressegropen. Foto: Ola Uhlen, Uhlen Productions.
Arbeidet belastet ingen da Steg Entreprenør, ved bruk av tunnelering, etablerte et varerør med utvendig diameter 1720 millimeter i et trafikkert industriområde på Lillestrøm. NoDig-metoden er skånsom, miljøvennlig og trygg.

Prosjektet er gjennomført langs verkstedhallen for bussene i et industriområde i Lillestrøm. Pressegropen, hvor montasjen startet, ligger like ved bussjåførenes samlingsplass og kaffe-krok. Derfra har Steg Entreprenør montert et varerør for vann og fiber, på 320 meter lengde, i vegbanen. Traséen går parallelt med bussgarasjen, frem til et grøntområde på andre siden av en kryssende veg.

Løser utfordringen

Røret er ikke lagt dypt. Men parallelt i kjørebanen ligger en eksisterende 1000 millimeter vannledning, som er i drift. Det ville vært svært utfordrende å grave ny grøft like ved denne, til det er risikoen for ledningsbrudd for stor. Å etablere en alternativ trasse ville blitt svært tid- og kostnadskrevende, om det i det heletatt ville vært gjennomførbart. I tillegg må den betydelige trafikken til og fra bussgarasjen opprettholdes.

Bildet: Fra v. Steg Entreprenørs prosjektleder Kristian Sandum i samtale med Østergaards formann Jan Petersen, under planleggingen av arbeidet. Foto: Ola Uhlen, Uhlen Productions

Fin fremdrift

Mens både vannledningen og busstrafikken var upåvirket, presset arbeiderne fra Steg Entreprenør tre meter lange betongrør gjennom grunnen, ett rør om gangen, ved bruk av hydraulikk.

Utstyret deres var ferdig rigget i februar. Arbeidet med tunneleringen startet like etter, og var gjennomført i starten av mai. Siste arbeidsoppgave var å trekke utstyret ut av varerøret. Så trakk de inn et Ø 1000 millimeter duktilt vannrør. Alt ble gjort uten negative konsekvenser verken for miljøet eller omgivelsene.

Betongrør gjennom grunnen

Metoden egner seg for større dimensjoner, og er særdeles presis. Ledningen som er lagt i Lillestrøm har et fall på 1,5 promille. Rørene kan også legges i kurvatur.

LES OGSÅ: Unngår trafikk-kork med grøftefri rørfornying

Betongrørene som utgjør varerøret er spesialproduserte, og tåler belastningen fra det hydrauliske trykket. Bruksområdet for denne grøftefrie løsningen er ved etablering av varerør, som her, samt for fremføring av blant annet overvanns- og avløpsledninger, stikkrenner under vei og jernbane i tillegg til gangtunneler. 

Mest egnet metode

Rambøll er prosjekterende. Arbeidet ble utført i en samspillskontrakt på oppdrag av firmaet Arne Olav Lund, som igjen jobber for Nedre Romerike vann- og avløpsselskap IKS (NRVA IKS). Steg har utført jobben sammen med det danske søsterselskapet Østergaard AS. Prosjekteringsperioden var om lag seks måneder. Steg Entreprenør deltok i denne som samspillspartner. Etter noen innledende møter foreslo NoDig-entreprenøren tunnelering med åpen front, som den mest skånsomme og mest funksjonelle metoden.

– I prosessen diskuterte vi også retningsstyrt boring og pilotrørsboring som alternativ. Men ut fra den gitte lengden på 320 meter, og at en ikke ville berøre omgivelsene med ekstra groper på overflaten, anbefalte vi tunnelering med åpen front. Dette er også en metode hvor en kan kjøre strekklengder på inntil 1500 meter med høy presisjon, forklarer Kristian Sandum, som er prosjektleder hos Steg Entreprenør.

Bildet: Så er tunneleringen gjennomført og tunnelfronten fremme i mottaksgropen. Her er det Jan Petersen fra Østergaard som står på røret. Foto: Ola Uhlen, Uhlen Productions.

Effektiv prosess 

Arbeidet gjennomføres i løsmasser og starter med at det graves en pressegrop. Den må være stor nok til nødvendig utstyr, samt rørlengdene på tre meter. I Lillestrøm-prosjektet er gropen 9,5 meter lang og seks meter bred. Fra denne presses ett og ett betongrør fremover, ved bruk av hydraulikk. I fronten av røret står et lite graveaggregat inne i en tunnelfront. Massene som graves ut for å gi plass til røret, fraktes gjennom dette, i en liten vogn. Når vognen er full fraktes den ut og opp, tømmes og føres tilbake til røråpningen.

Fremdriften på prosjektet er mellom 10 og 14 meter per dag, og i Lillestrøm-prosjektet gjøres jobben av et arbeidslag på fem personer. 

Entreprenørens kompetanse

For både sluttkunden og de øvrige samspillspartnerne er det en klar fordel av entreprenørselskapet kjenner de andre NoDig-metodene så godt.

– I tillegg er det veldig behagelig å jobbe på en samspillskontrakt hvor entreprenørene er inne i tidligfase og kan påvirke metodevalget. Nå kan vi under gjennomføringen konsentrere oss om fremdriften og et godt resultat, fremfor å være opphengt i uenighet om detaljer og kanskje slite med en litt dårlig beskrivelse, forklarer prosjektlederen.

– Hvilke andre fordeler er det ved tunnelering?

– Metoden er stabil når den blir brukt i bløte masser, den kan også brukes under grunnvannstand. Det gjør den veldig anvendelig. Dette er også en miljøvennlig og god løsning for etablering av rør i store dimensjoner, svarer prosjektleder Kristian Sandum.

Bærekraftig og miljøvennlig

Tunnelering er ikke så mye brukt i Norge, men Steg Entreprenør har også erfaring fra et spennende prosjekt i Trondheim, knyttet til en bekkelukking under E6. Som øvrige grøfteløse metoder er det betydelige bærekraft-fordeler ved tunnelering. En unngår unødig bruk av masse og unødige CO2-utslipp forbundet med transport og graving. I tillegg er det minimal belastning på omgivelsene og en liten grop som må reasfalteres, fremfor å gjenoppbygge og reasfaltere veien ved bussgarasjen. 

Bildet: Fornøyde arbeidere fra Østergaard, Steg Entreprenørs danske søsterselskap. Fra v. Jan Petersen, Martin Mikkelsen, Daniel Munkholm samt Per Møller Tofte. Foto: Ola Uhlen, Uhlen Productions.

Prosjektfakta: 

• Steg Entreprenør har tunnelert 320 meter varerør i Lillestrøm. 

• Varerøret etableres av betongrør med innvendig diameter Ø1400 millimeter, og Ø1720 millimeter utvendig, i tre meters lengder. 

Tunnelering benyttes til:

• betong- eller GAP-rør

• i dimensjonene Ø1200 - Ø4000 millimeter

• for tunneleringslengde opptil 1500 meter, avhengig av dimensjonen

• for endringer vertikalt og horisontal ± 20 millimeter

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår