– Utfordringen er å produsere nok batterier

 
– Utfordringen er å produsere nok batterierBildet: – Målet må være å etablere et grønt kraftnett over hele verden. Her blir batterier kjempeviktig for å nå dette målet, sier bærekraftdirektør Hege Norheim i Freyr Battery AS. Foto: Trond Schieldrop
– Lagring av energi i batterier er helt avgjørende for å fase inn energi fra vind og sol i kraftmarkedet. Som vi vet skinner ikke solen og vinden blåser ikke hele tiden.

Av Trond Schieldrop

Det sier bærekraftdirektør Hege Norheim i Freyr Battery AS til VVS aktuelt.

- Batterier er teknologisk og kommersielt tilgjengelig og tas nå i bruk i en enorm skala over hele verden for å lagre overskuddskraft. Ser vi på en elektrisk bil i Polen henter den strøm fra kullkraftverk inn i nettet og bidrar med "skitten strøm". Målet må være å etablere et grønt kraftnett over hele verden. Her blir batterier kjempeviktig for å nå dette målet, sier Norheim. Hun legger til at Freyr i første omgang skal produsere batterier til lagring av vind- og solkraft i store kraftsystemer. 

Orden i sysakene

Freyr er nå børsnotert på New York børsen som har gitt selskapet tilgang på 6 milliarder norske kroner. – I første omgang får vi kapital til å bygge de første batterifabrikkene i Mo i Rana. Men satsingen vil kreve lånekapital fordi det er kapitalkrevende å etablere slike fabrikker, sier Norheim. Hun mener det er klare fordeler å være en del av det største kapitalmarkedet i verden. –  Det krever at vi har orden i sysakene.

- Det grønne skiftet er ingen bombe 

På spørsmål om politikere har bidratt til batterietableringen i Mo i Rana eller har det vært mer prat og lite handling, svarer Norheim:
– Etableringen har skjedd raskt og det er ikke like lett å være politiker. Ingen forutså krisen som rammet Europa for ett år siden og krigen i Ukraina som nå rammer energitilførselen. Når det er sagt, er ikke det grønne skiftet en stor overraskelse. Det krever at politikere tør å satse og er risikovillige. Vi må ha politikere med oss over i det grønne skiftet og de må tørre å ta raske beslutninger slik at det blir fortgang i miljøsatsingene.

Utfordringer

– Hvilke utfordringer står man overfor med hensyn til batterier til lagring av havvind og solkraft?

– I Norge kommer vi ikke til å bruke batterier til havvindproduksjon for her er fortsatt vannkraft en meget god match til havvind. Når Europa bygger ut havvindinstallasjoner installerer de store batteripakker på land til lagring av overskuddskraft når det ikke blåser til havs, sier Norheim. Hun mener batterier blir avgjørende for at Europa skal lykkes med sine havvindsatsinger. 
– Utfordringen er å produsere nok batterier og vi må passe på at de som blir produsert, bruker utelukkende grønn kraft. Vi må unngå CO2 utslipp fordi mange batterier fortsatt produseres i Asia, fraktes med containerskip til Europa og medfører store miljøutslipp. Etableringen av batterifabrikker i Mo i Rana er ut fra et miljøsynspunkt riktig, og vil gi lokalsamfunnet mange tiltrengte arbeidsplasser i et av fremtidens sterkest voksende industri.

Regulerer krafttilgangen med vannkraft

– Hvorfor velger ikke Norge å lagre overskuddskraft fra havvind i batterier? 

– Vi trenger ikke det fordi vi kan regulere krafttilgangen fra vannkraft. I Europa har de ikke tilgang til så mye vannkraft som vi har. Her brukes gass og kull som basiskraft og som tar dager å skalere opp og ned. Derfor er batterier det beste alternativet til å lagre kraft fra vind og sol der det ikke er tilgang på vannkraft. 

Veksten i batterier vil ta skikkelig av

– Hvor viktig blir batterier for lagring av overskuddsenergi i næringsliv og private hjem?

– Her er mulighetene store og veksten i bruk av batterier vil etterhvert ta skikkelig av. I gamle dager trodde man at man ville få dekket sitt databehov med noen få, store servere. Når bærbare PC-er kom på markedet med formidabel ytelse, ble alt lagret der. Energi kan også bli en langt mer distribuert næring der kraften blir produsert, lagret og konsumert lokalt. 

Mindre energibruk

- Freyr bygger nå sin første batterifabrikk i Mo i Rana. Hvilken betydning vil den få for utvikling av ny batteriteknologi og til salg av den nasjonalt og internasjonalt?

– Teknologien lisensierer vi fra et MIT-spinnoff i Boston USA. Den vil revolusjonere måten batterier produseres på. Det vil gå raskere og vil bruke mye mindre energi enn klassiske måter å produsere batterier på. Dette blir neste generasjon batteriproduksjonsteknologi som vi også kan benytte i Finland og USA der vi har planer om å etablere oss nå. De siste 30 årene har det ikke skjedd mye med hensyn til batteriteknologi og produksjon. Nå skjer det mye i utvikling av slik teknologi og vi samarbeider med NTNU, Sintef og internasjonale universiteter og forskningsinstitutter for å være i front av utviklingen, sier Norheim.

Eksplosiv vekst

– Da jeg begynte i Freyr for ett år siden var vi 20 ansatte. Nå er vi over 200 pluss og har ambisjon om å ha 2000 ansatte i løpet av 2-3 år. 1500 av disse vil jobbe i Mo i Rana når alle fabrikkene er i drift. Vi må brette opp ermene, bidra med egenkompetanse og ta sjanser. Vi har klokketro på at dette er en industri som har fremtiden foran seg. Målet er å bli en av de største batteriprodusentene i Europa og etter hvert en toneangivende aktør globalt, sier Norheim til slutt.  

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår