Utnytter spillvarme til miljøvennlig energi

 
Utnytter spillvarme til miljøvennlig energiBildet: Slik ble fjernvarmerøret montert ved brua i Gammelosen da Norsk Kylling fikk fjernvarme i 2020. Foto: Orkland Energi Varme
– Vi er i ferd med å utvikle småbyen Orkanger ved å benytte miljøvennlig energi til stadig flere formål.

Det sier daglig leder i Orkland Energi, Johan Skjølberg, som sier det fremdeles er mye fornybar energi tilgjengelig.

– Vi arbeider kontinuerlig med å legge til rette for at flere bygg skal få fjernvarme og at nye bedrifter skal velge Orkanger som lokalisering for sin virksomhet, sier Skjølberg.

Oppvarming av Orkdalsfjorden er ikke spesielt bærekraftig

En viktig del av omstillingen til et samfunn som skal baseres på fornybar energi, er å utnytte restenergi fra industriproduksjon. På Orkanger har vi et stjerneeksempel på hvordan kraftintensiv industri samarbeider med lokale aktører for å gi bedrifter og innbyggere miljøvennlig energi. Spillvarme fra Elkem Thamshavns produksjon av silisium blir til miljøvennlig energi. Alternativt ville det oppvarmede vannet havnet i sjøen – til ingen nytte.

I tillegg til at Elkem Thamshavn selv gjenvinner 30 prosent av spillvarmen som elektrisitet til egen virksomhet, er det i dag også tre øvrige aktører som utnytter denne miljøvennlige energikilden til ulike formål på Orkanger. 

Bildet: Elkem Thamshavn er kilden til mye positivt i Orkland. Foto: Mostphotos

Biprodukt blir ny kommersiell ressurs

Det var i 2008 at Orkland Energi Varme startet arbeidet med å utvikle fjernvarmenettet på Orkanger.  Selskapet er eid av Orkland Energi, hvor Orkland kommune er eneeier. I dag forsyner selskapet i overkant av 50 kunder med miljøvennlig energi til oppvarming

– Via vårt fjernvarmenett blir varmen en del av en sirkulærøkonomi. Et biprodukt fra en bedrift, i dette tilfellet Elkem Thamshavn, inngår som en ressurs for Orkland Energi, som kan omsette dette i kommersiell drift. I dette tilfellet til næringsliv, offentlige bygg og større boligkomplekser, forteller Skjølberg.

Her kan du lese mer om Orkland Energi Varme

Miljøvennlig energi gir arbeidsplasser

Høsten 2021 åpnet Norsk Kylling nytt slakteri og foredlingsanlegg på Orkanger. En viktig årsak til det var tilgang til miljøvennlig energi i form av fjernvarme. Selskapet har bygd egen energisentral med kapasitet til å dele fornybar energi med andre industriaktører i nærområdet. I fjæra har de også bygget et sjøvannsinntak som muliggjør bruk av sjøvann til alt av kjøling. Etableringen har gitt kommunen 350 nye arbeidsplasser.

Les mer om Norsk Kyllings energikonsept

Sparer miljøet og gir grønn inntekt

Totalt leverer Orkland Energi og Varme 35 GWh miljøvennlig energi, noe som tilsvarer oppvarming av 2 000 eneboliger.

– Skulle dette vært erstattet med andre energikilder, ville det tilsvart fire vindmøller av størrelse med de som er etablert på Fosen, eller 300 tankbiler med gass årlig, forteller Skjølberg, som legger til at da Orkdal sjukehus kastet ut sitt gamle oljefyringsanlegg ble fjernvarme den nye kilden til oppvarming. To ansatte drifter Orkland Energi Varme.

– Fra å utgjøre en ubetydelig inntektskilde for Orkland Energi, står underselskapet i dag for omtrent halvparten av vår omsetning, sier Skjølberg.

Bildet: Slik ser det ut når rør blir lagt ned i grunnen. Foto: Orkland Energi Varme

Fotball hele året på grønt kunstgress

Det er kanskje ikke så mange som tenker på det til daglig, men det er ingen tilfeldighet at det kan spilles fotball på is- og snøfrie fotballkamper i Idrettsparken på Orkanger i vinterhalvåret. Det er nemlig etablert egen rørledning fra Elkem Thamshavn til det flotte idrettsanlegget, der spillvarme gjør det mulig for barn og unge unike muligheter til å dyrke sin hobby hele året. I tillegg gir det Orkanger attraktivitet og bidrar til godt omdømme som idrettsby. Oppvarming av kunstgressbanene er organisert gjennom et eget selskap, Idrettsparken Kunstgress AS (IKAS), som eies av Orkanger IF, Orkla FK og Orkland kommune.

Gratis varme gir lave billettpriser

Da Orkland kommune åpnet Folkehelsesenteret i 2020, med publikumssuksessen Orklandbadet, utgjør spillvarmen fra Elkem Thamshavn en betydelig del av energien som benyttes til oppvarming av både badevann og lokaler. Det oppvarmede vannet leveres uten kostnad gjennom en seks kilometer lang separat rørledning til anlegget.

Daglig leder i Orklandbadet, Geir Mule, poengterer at bygget framstår som svært energieffektivt basert på rene energikilder.  Ren energi til konkurransedyktige priser gagner imidlertid ikke bare miljøet.

– Det bidrar også til behagelig varme og godt inneklima. I tillegg holder det driftskostnadene nede og dermed billettprisene i badeanlegget på et nivå som gjør at svært mange kan benytte seg av tilbudet, sier Mule, som framhever at det ikke er mange kommuner i Norge kan tilby et anlegg som Orklandbadet, som uten tvil bidrar til god folkehelse.

Konkurransedyktig og vedlikeholdsfritt

Det er liten tvil om at fjernvarmen er et viktig konkurransefortrinn for Orkland som næringskommune.

– Ved å utnytte spillvarme unngår vi unødvendig bruk av fossil energi og reduserer behovet for vindmøller og andre kontroversielle naturinngrep. I tillegg til miljøgevinsten er fjernvarme enkelt, vedlikeholdsfritt og konkurransedyktig. Samtidig gir den komfort i form av behagelig varme og godt inneklima for de som oppholder seg i bygningene, sier Johan Skjølberg.

(KILDE: Orkland kommune)

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår