Coop med energismart pilotprosjekt

 
Coop med energismart pilotprosjektBildet: Pilotbutikken Extra Dr. Munks gate i Porsgrunn. Illustrasjon: Spir Arkitekter
AKTUELLE PROSJEKTER: Coop sitt Retailflex-prosjekt innebærer eksperimentell uttesting av innovativt energisystem. Tanken er å utnytte potensialet for energifleksibilitet i dagligvarebutikker.

Av Bjørn Laberg

Pilotbutikken Extra Dr. Munks gate i Porsgrunn skal som den første butikken i Norge bygges «fleksibilitetsklar», noe som vil være avgjørende for fremtidens energinett og elektrifiseringen av samfunnet.

Coop Norge Eiendom, Coop Sørøst og en rekke samarbeidspartnere er nå i gang med etableringen av en ny Extra-butikk som forhåpentlig kan bli standard for butikker i Coop. Retailflex-prosjektet innebærer at all fleksibilitet i butikkens energiproduksjon og -forbruk skal utnyttes for å optimalisere energi- og effektbruk til det beste for butikken (bak måler) og det overliggende nettet (foran måler).

- Dette er svært spennende og vil kunne være et viktig bidrag til redusert klimabelastning fra energibruk i butikker og framtidens energisystem som vil kreve mer fleksibilitet og effekt på grunn av mer uregulerbar kraft (sol og vind) og elektrifisering av bl.a. transport, sier Adm. dir. Helge Chr. Haugen i Coop Norge Eiendom AS, og fortsetter: - Hvis dette blir vellykket, er spredningspotensialet stort.

Enova: Svært interessant!

Det statlige foretaket Enova støtter prosjektet og ser det som så viktig at samme tematikk nå er prioritert i en Pilot-E utlysning sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge. 

- Dette er et fremtidsrettet prosjekt som tar tak i utfordringer knyttet til effekt, lokal energiproduksjon og forsyningssikkerhet, sier seniorrådgiver Monica Berner i Enova. 

- Denne typen prosjekter er avhengig av samarbeid mellom flere parter. Vi tror at tiltakene vil føre til reduserte kostnader og økte inntekter for aktørene samtidig som det kan frigi effekt til andre formål. Løsningen som testes ut, kan få stor betydning nasjonalt og være en inspirasjon for næringslivet generelt og dagligvarebransjen spesielt, sier Berner. 

Fleksibilitet og optimalisering

Prosjektet baseres på at beste tilgjengelige teknologi settes sammen til et effektoptimalt energisystem som er klargjort for å utnytte og levere fleksibilitet, og det er samspillet mellom teknologier og styring som gjør at elektrisk effekt blir redusert, flyttet, produsert og lagret. 

I praksis betyr dette at butikken får solcelleanlegg på taket, batteri og el-bil lading tilknyttet sitt elektriske nett. I tillegg er de tekniske anleggene for varme, kjøling og ventilasjon integrert i et system for optimal energibruk og styrt via et toppsystem der også sol, batteri og lading er integrert. Dette gjør det mulig å overvåke og styre av energi- og effektbruken. Det har stor betydning, både for energikostnadene, men også for belastningen på nettet. Ohmia Retail, et datterselskap av TrønderEnergi, har sammen med Skagerak Energi ansvar for denne delen av prosjektet. 

Fremtidens energisystem

- Vi prosjekterer, drifter og optimaliserer infrastrukturen for kjøl, frys, ventilasjon og varme i butikker over hele landet, men dette er første gang vi skal utvikle og teste denne formen for fleksibilitet i fullskala. Lykkes vi, kan dette bli en modell for fremtidens energisystem som gir en positiv effekt for både butikken og omgivelsene rundt, i form av optimal utnyttelse av lokale energiressurser og redusert belastning på strømnettet, sier Morten Stensli, daglig leder i Ohmia Retail. 

- Vi vil også benytte kunstig intelligens (AI) for å optimalisere energiflyten i butikken, avslutter Stensli.

Geir Kildal, leder for markedsutvikling i Skagerak Energi påpeker at grønn omstilling skaper gjennomgående endringer i energisystemet med elektrifisering og distribuert produksjon. 

- Svingningene blir større og raskere samtidig som transaksjonene blir flere og mindre. Elektrifiseringen hindres dersom sluttkunden, nettet og markedet ikke spiller på lag. Sammen med Coop løser vi dette med kostnadseffektiv markedsadgang og integrasjon mellom sluttbrukere, markedet og infrastruktur. Tjenesten vi utvikler vil gjøre fleksibilitet tilgjengelig for systemdriften i nettselskapene og samtidig skape verdier for markedsaktørene og sluttbrukerne, sier Kildal.

Redusert belastning på strømnettet

Strømnettet der butikken ligger i Porsgrunn har utfordringer knyttet til høy belastning og begrenset overføringskapasitet. Lede, som eier og drifter nettet, har tatt i bruk digitaliseringen av nettet og har alle forutsetninger som skal til for å drifte smart infrastruktur. Sammen med Skagerak Energi ser de fram til å få testet og verifisert potensialet for å styrke lokal forsyningssikkerhet for energi i et sårbart område med begrenset overføringskapasitet. I tillegg vil Skagerak Energi forvalte butikkens fleksible forbruk mot ulike markeder for fleksibilitet der både Statnett og Lede er potensielle kjøpere, og der man også forsøker å utnytte variasjoner i energiprisen i løpet av et døgn.

Volue og NTNU vil sammen med Lede og Skagerak Energi utvikle nye systemløsninger som kreves for å operere i disse ulike markedene, og har fått støtte til dette gjennom Forskningsrådets og Enovas Pilot-E program for 2021.

Miljøvennlig bygg

Bygget skal oppføres i massivtre og andre lavutslipps byggematerialer med Skanska som entreprenør.

- Dette kommer til å bli en flott Extra-butikk som både kundene våre, som eier oss og de ansatte vil kunne være stolte av, sier Anne Berg Behring, Adm.dir. i Coop Sørøst.

- Det er usedvanlig spennende å få mulighet til å være med på et pilotprosjekt som kan ha stor effekt for dagligvarebransjens bidrag til det grønne skiftet og den nødvendige forsyningssikkerheten for elektrifisering av samfunnet, avslutter Anne Berg Behring.

Bildet: Sentrale aktører i prosjektet samlet foran butikkbygget: Pål Edwards, Coop Sørøst; Roy Rossebø, Coop Norge; Lilljan Jakobsen, Coop Norge Eiendom; Geir Kildal, Skagerak Energi; Morten Stensli, Ohmia Retail og Per Arthur Larsen, Skanska. Foto: Coop

 

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår