– Energityvene er menneskene, mer enn teknologien

 
– Energityvene er menneskene, mer enn teknologienBildet: Vegard Sundby, sivilingeniør og administrerende direktør i EVR. Foto: EFO / Thea Müller
ELIADEN 2022: Vegard Sundby fra EVR Norge jobber med å identifisere energityver hver dag. Han mener manglende samspill mellom fagfolk fortsatt er en utfordring.

Energityvene i bygg var temaet for konferansen som ble arrangert av EFO/IEE på Eliaden.

- Det er masse kompetanse på enkeltfagene og flinke fagfolk i Norge, men det er noe i grensesnittet som fortsatt ikke fungerer, sier Vegard Sundby, sivilingeniør og administrerende direktør i EVR. 

Manglende samspill mellom fagfolk 

Sundby, er en kjent personlighet og en pioner innen energieffektivisering. Før han overtok ledelsen i selskapet som ble stiftet av hans far, var han en av topplederne i Schneider Electric Norge, hvor han sto for oppstarten av de første løsningene for energieffektivisering på vegne av det globale konsernet. 
- Man jobber med å identifisere energityver hver dag gjennom arbeidet med energiledelse. Etter årelang erfaring i både Schneider Electric og i EVR, kan Sundby konkludere med at manglende samspill mellom fagfolk fortsatt er en utfordring:
- Kontrakter er blitt en stadig mer sentral suksessfaktor i leveranser av bygg. Det klassiske er en totalentreprise og med tegning av videre tekniske underentrepiser. Gjerne NS 8417. Byggherren benytter store, anerkjente og flinke konsulenter, så er det gjerne en konsulent for elektro, en for VVS og en for bygg, sier Sundby.

Dårlig prosjektering

- Vi ser ofte at spesifikasjonskapitlene hver for seg, er gode, men i grensesnittet mellom fagene blir det ofte trøbbel. Vi mener det er bedre å ikke beskrive seg i hjel på enkelte fag. Det er bedre å løfte beskrivelsene opp til et høyere funksjonsnivå og fokusere på helheten, mer enn detaljene. Det er noe vi har god erfaring med, bedyrer Sundby. 
- Et annet sentralt moment er automasjon. Her har ikke bransjen hengt helt med. Det er gode entreprenører og leverandører på automasjon, men det leveres for dårlig prosjektering. Automatisering behøver i dag komplett prosjektering med tegning og BIM, det er ikke lenger bare spjeldstyring, undersentraler, optimaliseringsfunksjoner. Vi ser et lite hull i markedet på rådgiversiden innen automasjon, og det bør tettes. 

Se på IT-inntoget som en forretningsmulighet

- Automasjonsbransjen bør nok i enda større grad ta inn over seg at IT bransjen nå er i ferd med å spise seg inn i deres felt. Med økende tilbud på Internet of Things og ny sensorteknologi, er det mange forenklinger som nå er i ferd med å skje med tanke på de tradisjonelle SD-anleggene. Og når IT bransjen i tillegg er bedre på markedsføring og «wrapping», er det all grunn for automasjonsbransjen til å være på tå hev. IoT er en forretningsmulighet, ikke en trussel. Og det er viktig å huske på at toppsystemene skal utvikles for driftere av bygget - ikke for automasjonsbransjen selv, understreker Sundby.

Hvordan sikre at leveransene blir som ønsket?

- Det er viktig å ha tilstrekkelig kompetanse hos byggherre til å diskutere å forstå de tekniske leverandørene. Teknisk byggeleder/ITB hos byggherre bør sørge for å ta skikkelig tak i grensesnittene, slik at det ikke kun blir fokus på det som skjer innen hvert enkeltfag. Det tjener både byggherre og entreprenører, sier Sundby.

Konkrete tips for vellykkede byggeprosjekter: 
Tipsene fra Sundby er basert på erfaring EVR har høstet fra egne prosjekter og fra prosjekter de har jobbet på for andre byggherrer.

1. Hver litt rause med hverandre og spill hverandre gode i prosjekterings- og byggefasen.

Avanserte energieffektive bygg er ofte resultat av fagkonstellasjoner. Nye entreprenører og rådgivere skal bli kjent med hverandre. Elektroinstallatører bør ikke være redd for å la ventilasjonsentreprenøren skinne litt. Det betaler seg tilbake. Kontraktshierarkiet legger ikke nødvendigvis opp til dette!

2. Skap en kultur der man overholder frister. 

Det er relativt vanlig å ha møtereferat med aksjonspunkter og hvor det står i oppfølgingskommentarer: fortsatt ikke gjort. Hvis elektro trenger effektene fra varmepumpen som rør skal levere, er det viktig at dette kommer når det skal. Oftest er det bare ukultur som gjør at det ikke er klart. Manglende overholdelse av frister kan skape tekniske systemer som ikke fungerer. Kultur, eller - rettere sagt - ukultur, er en energityv!

3. Systematisk ferdigstillelse. 

En viktig oppgave for ITB, er systematisk ferdigstillelse. Det å være nøye med å kommunisere tidlig om og hvordan ferdigstillelse skal skje, og planlegge godt for testing i sluttfasen, er avgjørende for et vellykket prosjekt. Det har en preventiv virkning.

4. Ha milepæler for FDV dokumentasjon.

Vær systematisk i håndtering av FDV. FDV er uhyre viktig for både de som skal drifte bygget, kjøpe bygget og selge bygget. FDV bør tidlig opp på dagsordenen i prosjekteringsmøtene. Hvis man vet hva som skal leveres, så last det opp med en gang. Det er dyrt, vanskelig og kjedelig å jage FDV etter at prosjektene er ferdig og alle aktørene har fokus på neste prosjekt. 

5. Ha kompetent tverrfaglig prosjektledelse. 

I 10 av 10 tilfeller kommer senior prosjektleder i en totalentreprise fra bygg. Det er ikke noe galt med det, men sørg for å ha med tverrfaglig teknisk kompetanse i teamet. Det er viktig - både hos byggherre og entreprenør.

Om EVR:
Elektro Ventilasjon og Rør Norge AS er det opprinnelige navnet til EVR. De tekniske fagene er feltene som selskapet har satt seg som mål å samordne bedre gjennom høy kompetanse innen teknisk prosjektledelse. EVR ble startet opp i 2002 med fokus på bærekraft og energiledelse, med spesiell oppmerksomhet rundt koordinering og integrering mellom de ulike fagene. De opererer både som rådgivere, prosjektledere, tekniske forvaltere (gjennom datterselskap Property Management Norge AS) og byggherrerepresentanter. De har de siste 10 årene vært aktive også som eiendomsutviklere. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår