Fortsatt brems i byggestartene

 
Fortsatt brems i byggestarteneIllustrasjonsbilde: Getty Images
I desember har Byggfakta registrert igangsatte byggeprosjekter for 25,2 milliarder kroner. Dette gir en nedgang på 3,3 prosent siden siste måned.

Av Pål Engeseth

Imidlertid har nedgangen ført til at det nå også er nedgang siste år. Nedgangen siste år er på 6,3 prosent med de siste igangsettingstallene for 2022. Dette har skjedd til tross for at igangsettingstallene foregående år har vært relativt lave.

Lyspunktene

Vi har allerede nevnt at samtlige fylker og prosjekttyper viser nedgang i desember, men ser vi på utviklingen siste år, kan vi fremheve noen vekstområder. Agder har en vekst på 1,5 prosent siste år og Nordland har en vekst på 16,0 prosent sammenlignet med foregående år. Oslo som hadde et katastrofeår i 2021 når det gjelder igangsettingstall, har en vekst på fantastiske 84,3 prosent.

Innenfor bygg kategoriene er det flere kategorier som har gått frem siste år. Størst vekst er grunnarbeider med en igangsettingsvekst på 142,7 prosent. Igangsettingstallene viser også at det i 2022 er igangsatt verdier innen skole som er 49,2 prosent større, og at veksten innen hotell og restaurant faktisk har steget med 29,0 prosent.

Boliger

Det er også denne måneden registrert nedgang i igangsetting av boliger. Desember 2022 viser en nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med forrige måned på bolig, og for boligkompleks en nedgang på 3,4 prosent. Ser vi på sammenligningen i forhold til for ett år siden, viser tallene henholdsvis -6,7 og -2,0 prosent sammenlignet med fjoråret som fremdeles var påvirket av Covid. Igangsettingstallene for bolig viser at det siste måned er igangsatt boliger glidende siste 12 måneder for totalt 15,8 milliarder kroner pr. måned.

Nedgang for fritidsbygg og anlegg

Igangsettingstall fra desember 2022 viser at fritidsbygg og anlegg har en nedgang siste måned på 5,3 prosent. Sammenlignet med tallene fra samme måned sist år, vises en nedgang på 2,2 prosent. Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser også at igangsettingstallene for fritidsbygg og anlegg siste måned er glidende siste 12 måned på nær 5,4 milliarder kroner pr. måned.

Grunnarbeid

Byggestartsindeksen viser en nedgang på 0,3 prosent sammenlignet med forrige måned. Imidlertid viser tallene sammenlignet med tallene for ett år siden en vekst på 142,7 prosent. Tallene er hentet ut fra Byggfakta sin database denne måneden, sammenlignet med forrige måned og samme måned for ett år siden, og viser at det glidende siste 12 måneder ble igangsatt grunnarbeider for nær 845 millioner kroner pr. måned.

 

Rapport-underside

Oppgang for helsebygg

Byggestartsindeksen for helsebygg viste sterke tall i 2020 og starten av 2021 før det kom en kraftig nedgang. Siste måned viste en nedgang på 4,9 prosent. Imidlertid viser tallene sammenlignet med for ett år siden, en oppgang på 9,1 prosent. Igangsettingstallene fra Byggfakta glidende siste 12 måneder viser en igangsatt totalverdi på 885 millioner kroner pr. måned.

Hotell

Investeringene i hotellbygg har vært i vekst. Byggfakta sin Byggestartsindeks for desember 2022, viser at tallene har en nedgang siste måned på 2,2 prosent, noe som gir en vekst sammenlignet med tallene for ett år siden på hele 29,0 prosent. Igangsettingstallene siste måned viser at det er igangsatt glidende siste 12 måneder hotellprosjekter for 3,7 milliarder kroner pr. måned.

Spennende for industri

Industribygg er i en spennende utvikling viser Byggestartsindeksen for november 2022. En nedgang fra forrige måned på 5,4 prosent viser at det nå er usikkerhet. Byggestartsindeksen viser at investeringen i samme måned siste år har hatt en nedgang på hele 26,8 prosent. Igangsatt glidende siste 12 måneder utgjør en samlet verdi på over 5,0 milliarder kroner pr. måned viser tallene fra Byggfakta.

Nedgang for kontor og forretning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta viser en nedgang i tallene for kontor og forretningsbygg. Totalt viser tallene en nedgang siste måned på 3,8 prosent, som gir en nedgang på 1,0 prosent sammenlignet med tallene for ett år siden. Det er igangsatt kontor og forretningsbygg glidende siste 12 måneder for samlet over 9,9 milliarder kroner pr. måned.

Demo1

Overraskende for kraftforsyning

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for kraftforsyningsprosjekter viser en nedgang siste måned. Totalt er nedgangen på 3,8 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er nedgangen på 6,1 prosent. Igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er på 6,8 milliarder kroner pr. måned.

Ned for samferdsel

Selv om samferdsel denne måneden har en mindre nedgang sammenlignet med forrige måned på 4,6 prosent, viser tallene sammenlignet med for ett år siden en vekst på totalt 1,6 prosent. Tallene baserer seg på Byggfakta sin Byggestartsindeks som også viser at igangsettingsverdien for glidende siste 12 måned innen dette segmentet er 7,3 milliarder kroner pr. måned.

Samlingslokaler også ned

Segmentet samlingslokaler på siste Byggestartsindeks fra Byggfakta, viser en nedgang siste måned på 2,5 prosent. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, vises en vekst på 8,3 prosent. Igangsettingstallene glidende siste 12 måneder innen segmentet er nå 3,7 milliarder kroner pr. måned.

Årsvekst for skolebygg

Skolebygg som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta glidende siste 12 måneder, utgjør rett over 3,1 milliarder kroner pr. måned. Dette gir en nedgang fra måneden før på 4,5 prosent. Ser vi på sammenligningen fra samme måned for ett år siden, er veksten på 49,2 prosent.

Vei, vann og avløp

Vei, vann og avløp som ble igangsatt registrert i Byggestartsindeksen fra Byggfakta hadde en god vekst siste år, den er på 7,8 prosent. Sammenligninger vi med forrige måned, er det imidlertid en nedgang på 10,3 prosent. Igangsettingstallene for glidende siste 12 måneder ligger samlet på om lag 18,7 milliarder kroner pr. måned.

Agder

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Agder viser en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at det er oppgang på 1,5 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 2,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Innlandet

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 9,2 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 6,6 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør dette 2,9 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Møre og Romsdal

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 2,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er nedgangen på svake 12,4 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger denne måneden for en verdi av 1,5 milliarder kroner pr. måned rullerende.

Nordland

Byggestartindeksen fra Byggfakta for Nordland viser en nedgang sammenlignet med sist måned, nedgangen er på 1,1 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at oppgangen for året blir på 16,0 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 3,3 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Oslo

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 2,5 prosent, og en vekst sammenlignet med samme måned for ett år siden på hele 84,3 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 10,4 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Rogaland

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er det en nedgang på 4,0 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for en verdi av 4,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Troms og Finnmark

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Troms og Finnmark viser en nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med sist måned. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på hele 44,0 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 1,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Trøndelag

Fylke viser denne gangen en vekst i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viste igangsettingstallene en nedgang på 2,5 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 10,3 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør over 4,7 milliard kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Demo1

Vestfold og Telemark

Siste måned viser Byggestartsindeksen fra Byggfakta en nedgang på 12,9 prosent sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned for ett år siden, er nedgangen på 32,8 prosent. Fylket har dermed registrert igangsettinger for 2,5 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Vestland

Byggestartsindeksen fra Byggfakta for Vestland viser en nedgang sammenlignet med sist måned, nedgangen er på 2,3 prosent. Imidlertid viser tallene for samme måned sist år at nedgangen for året nå er på 47,3 prosent. Igangsettingstallene for fylke er på 4,8 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden.

Viken

Fylke viser denne gangen en nedgang i Byggestartsindeksen fra Byggfakta. Siste måned viser igangsettingstallene en nedgang på 2,7 prosent, og en nedgang sammenlignet med samme måned for ett år siden på 5,9 prosent. Igangsettingstallene i verdi utgjør 11,1 milliarder kroner pr. måned rullerende denne måneden, og Viken er det største bygge fylke.

.

Igangsettingstall

Utvikling landsbasis

På landsbasis har igangsettingene gått ned 9 prosent sammenlignet med forrige måned. Siden forrige måned også hadde en nedgang på 3,3 prosent, ser vi en oppbremsing av igangsatte prosjekter. Enkelte av de mindre bygge fylkene har oppgang i perioder. Nedgangen siste år er nå på 6,3 prosent, noe som er betydelig med tanke på at vi kom fra lave tall og pandemi, og egentlig nå var på vei videre oppover.

Nedgangen skyldes økonomisk usikkerhet, høyere rente, kostnadsøkninger, økte strømpriser og krig i Europa. Ironisk nok er det igangsetting av prosjekter innen kraftforsyning som har hatt nedgang siste kvartal på 3,8 prosent og siste år med 6,1 prosent. Dette er i en tid hvor vi trenger å satse på kraft.

 

Tabellene viser endring siste måned og siste år fordelt på kategorier og geografi.

Byggestartsindeksen er som sagt utarbeidet fra informasjoner Byggfakta sin prosjektdatabase. Indeksen oppdateres månedlig og vi vil  forsøke å peke på noen av funnene som kommer frem i denne type oppstilling.

Spørsmål knyttet til indeksen kan rettes til Byggfakta AS, Pål Engeseth, COO, ple@byggfakta.no mob. +47 958 49 711.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår