Lyse utvider fjernvarmenettet i Stavanger

 
Lyse utvider fjernvarmenettet i StavangerBildet: Fjernvarmeutvidelsen pågår for fullt, nå graves det ved Våland skole. Ketil Aarsand og Kjell Gabriel Garpestad fra Lyse overvåker utbyggingen.
Nå graves det rundt Stavanger sentrum. Lyse utvider fjernvarmenettet fra Paradis til Bjergsted. Etappe for etappe blir det anleggsarbeid på strekningen i perioden 2023-2026.

Fjernvarmenettet strekker seg i dag fra Sandnes til Stavanger Øst og vil utvides fra eksisterende nett ved Hillevågsvannet i Paradis nord til Stavanger sentrum og Bjergsted, totalt ca. 3 km trasé. I Paradis skal det også legges infrastruktur for fjernkjøling parallelt med fjernvarmetraseen.

Synergi av hverandres planer

Stavanger kommune skal samtidig oppgradere deler av de kommunale gatene langs traseen med bedre forhold for syklister og gående, bedre håndtering av regnvann med naturbaserte overvannsløsninger, ny gatebelysning og oppgradering av vann og avløp.

- Årsaken til at fjernvarmenettet legges til noen av de gatene som er valgt, er at det allerede lå inne i kommunens planer at vann og avløpssystemet skulle skiftes her. Tilsvarende har kommunen på andre deler av fjernvarmetraseen ønsket å delta med oppgraderinger av vei, vann og avløp når det først skal graves. På den måten kan vi få en synergi av hverandres planer og grave én gang, sier prosjektleder i Lyse, Kjell Gabriel Garpestad.

Avfallsforbrenningsanlegget Forus Energigjenvinning som er eid av blant annet Lyse og IVAR, har vært i drift siden 2002. 

Reduserer bryuk av naturgass

- Som innbyggere kaster vi nesten 500 kilo avfall hver i året. Totalt mottar Forus Energigjenvinning 110 000 tonn avfall per år. Mye av dette avfallet blir etter nøye sortering gjenbrukt og gjenvunnet, mens resten må brennes. Forbrenningen genererer overskuddsvarme som distribueres ut som varmt vann i isolerte fjernvarmerør som benyttes til oppvarming av rom, varmt tappevann og i produksjonsprosesser, sier Garpestad videre.

Prosjektet bidrar til å reduserer bruk av naturgass og erstatter dette med klimavennlig energi som ellers ville gått til spille.

- Vi bidrar dermed til Stavanger kommunes klimamål og kutter opp mot 2000 tonn CO2 per år. Fjernvarmen bidrar til å kutte utslipp, spare strømnettet og frigi kraft til elektrifisering. Det vil også gi mulighet for utslippsfrie byggeplasser ved at fjernvarme kan benyttes til byggtørke i byggeprosessen, sier leder for kunde og ettermarked i Lyse Neo Ketil Aarsand.

Regjeringen lanserte ny handlingsplan

Tidligere i oktober lanserte Regjeringen et mål om redusert strømforbruk i bygg for å kunne svare bedre på de utfordringene som forventes i kraftsystemet framover. De foreslår at vi går fra et mål om energieffektivisering til et mer konkret mål om å spare strøm.

NVE har fått i oppdrag å utrede konsekvensene av et mål om 10 TWh redusert strømbruk i hele bygningsmassen innen 2030, sammenliknet med 2015. Ifølge handlingsplanen står bygg står for over halvparten av strømforbruket i Norge. Strøm utgjør nesten 80 prosent av den totale energibruken i bygg. Hoveddelen av dette går til oppvarming. Regjeringen mener at en omlegging fra et mål om energieffektivisering, til et mål om å spare 10 TWh strøm, vil legge til rette for en raskere omstilling til lavutslippssamfunnet. Lyse mener at økt bruk av fjernvarme er en av de raskeste veiene til målet.

Kortreist energi

- Viktige nye bolig og næringsprosjekter som K8 og Bykronen vil få dekket sitt varmebehov med kortreist energi, fremfor å legge beslag på verdifull elektrisitet. For nye utbygginger og rehabiliteringer i området ligger nå infrastrukturen klar, slik at de kan knytte seg på nettet og få klimanøytral fjernvarme, sier Garpestad.

Traséen går over Våland og Vestre platå. Etappe for etappe blir det anleggsarbeid på strekningen 2023-2026. Det blir omlegging av trafikken der arbeidet pågår.

- Alt anleggsarbeid medfører midlertidige ulemper. Det vil bli stengte gater og støy. Det kan bety at noen vil måtte kjøre en omvei, tåle mer kø og bruke mer tid for å komme dit vi skal. Men når vi er ferdige så er målet at vi sammen med kommunens oppgradering av gatebildet, har tatt et skritt i retning av en mer klimavennlig by, avslutter Garpestad. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår