SFR får ENOVA-millioner til pilotprosjekt

 
SFR får ENOVA-millioner til pilotprosjektBildet: Nye reaktorer vil bli bygget inn ved å tilpasse eksisterende fasader. Antec skal utføre leveranse av teknisk utstyr samt bistå med driftspersonell og optimalisering. Foto: Nordre Follo Renseanlegg IKS
ENOVA har nå meddelt Søndre Follo Renseanlegg (SFR) om at søknad til midler av et fullskala anlegg med to Antec biogassreaktorer er godkjent.

Støttemidler på 6,2 millioner kroner vil overføres SFR, slik at dette innovative forskningsprosjektet kan realiseres.

SFR søkte i 2020/2021 ENOVA om inntil 50 % støtte fra statlige midler til et fullskalaprosjekt med 2 stk Antec Biogassreaktorer i parallell med Råtnetank nr. 1. Løsninger gir en optimal mulighet for fleksibilitet til å kunne veksle mellom eksisterende råtnetank og Antecs biogassreaktorer i prosjektperioden slik at oppetid på renseanlegget sikres. Nå har ENOVA bevilget 45% av prosjektkostnad slik at anlegget realiseres.

Pilotprosjekt

- SFR gjennomførte i 2018 et samarbeid med Antec og NMBU om et pilotprosjekt hvor en forsøksreaktor for biogass ble driftet av slam fra renseanlegget. Driftstiden på pilotanlegget var den gang 6 måneder og substratet var utelukkende slam fra renseanlegget. Forssøkskjøringen gav svært lovende resultat. Pilotprosjektet ble dokumentert av NMBU hvor en avgangsstudent avla sin masteroppgave. Det ble konstantert en betydelig økt utråtning og en betydelig mindre mengde biorest til etterbehandling. Økt utråtning gav desto mer biogass som ble målt til hele 67 % sammenlignet med dagens råtnetank. Prosjektet synliggjorde også, overaskende nok, at pilotreaktoren pasteuriserte slammet allerede etter 2 av 5 stk kammer, noe som var oppsiktsvekkende, sier daglig leder i Søndre Follo Renseanlegg, Geir Simensen, i en pressemelding.

- Et ønske om et innovativt forskningsprosjekt i fullskala har vært på blokken siden 2020. SFRs søknad ble først sendt Forskningsrådet som avslo søknaden, men som bisto SFR med nødvendig oppfølging slik at søknad ble levert ENOVA i juni 2021. Nå har ENOVAS vedtaksutvalg innstilt SFRs søknad slik at støttemidler nå bevilges. NMBU skal bistå prosjektet med dokumentasjon av måltall og analyser samt ha full tilgang til anlegget. Biogassreaktorene som begge har en lengde på 16 meter og en diameter på 2,8 meter er tenkt montert i nærheten av Råtnetank nr.1.Nye reaktorer vil bli bygget inn ved å tilpasse eksisterende fasader. Antec skal utføre leveranse av teknisk utstyr samt bistå med driftspersonell og optimalisering. SFRs prosessoperatører vil drifte anlegget i prosjektperioden, sier Simensen.

Betydelig besparelse

Prosjektledelse vil utføres av SFR ved daglig leder. Byggetid er satt til 6 til 8 måneder utfra dagens utfordringer med leveranse av komponenter på markedet. Prosjektets mål er å dokumentere fordelene reaktorene gir med økt mengde biogass, redusert mengde biorest, pasteurisering av slam og en mulig reduksjon av Nitrogen.

- Økt mengde biogass vil benyttes til strømproduksjon i en egen biogassgenerator. Sammen med en betydelig besparelse av energi i form av hetvann og mengde Biogass, vil dette avgjøre om løsningen kan anbefales til små og mellomstore kommuner. Rammen på prosjektet var i 2020 på kr 13,8 mill hvor SFRs søknad til ENOVA var på inntil 50 % av prosjektets kostnader, nå har ENOVA bevilget kr 6,2 mill eller 45 % av prosjektkostnadene. SFRs ansatte ser frem til at fullskalaanlegget er på plass og optimalisert. SFR er klare til å gjøre jobben på vegne av Kommune Norge som en innovativ forbedring. Oppnås de resultater som er forventet, er reaktorene i seg selv nærmest et komplett slambeandlingsanlegg. SFR vil med prosjektet delta aktivt med innovativ tankegang i det grønne skiftet, mener Simensen.

SFR og Innovative Forskingsprosjekt

- Søndre Follo Renseanlegg deltar i flere innovative forskningsprosjekt ofte i nært samarbeid med NMBU. Renseanleggets størrelse og lokasjon relatert til NMBU er optimalt for begge parter hvor bl.a. forskningsprosjektet «SEKRENS» har pågått siden 2020 og som avsluttes i 2023. Her har Viken fylkeskommune bevilget kr 2,3 mill til prosjektet som gjennomføres i samarbeid med Doscon og NMBU. Målet er å kunne oppnå full oksydasjon av organisk materiale i et mekanisk/ kjemisk renseanlegg uten et svært kostbart Biotrinn. SFR har også et prosjekt på trappene i samarbeid med NMBU om overvåking av Emmerstadbekken, en av Vestby kommunes lokale bekker som renner ut på en av Kommunens mange flotte badestrender. Prosjektet som ønskes realisert har som mål å avdekke eventuelle kilder av E Coli/ tarmbakterier og samtidig få avgjort raskt og effektivt om tarmbakteriene stammer fra mennesker eller dyr, sier Simensen avslutingsvis i pressemeldingen.

SFR har lokasjon i Vestby kommune. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Aktuelle prosjekter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Kurs og Seminarer

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle

  

Nyttekjøretøy

Vis alle

  

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår